Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Draxxin Plus

DRAXXIN PLUS 100 mg/ml + 120 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen •Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik –REG NL 124969-UDD
•Werkzaam bestanddeel: per ml: 100 mg tulathromycine, 120 mg ketoprofen
•Doeldier: Rund
•Indicaties: Behandeling van respiratoire aandoeningen (BRD) die geassocieerd zijn met pyrexie als gevolg van Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni en Mycoplasma bovis die gevoelig zijn voor tulathromycine.
•Toedieningswijze en dosering: SC. Eenmalige injectie, 2,5 mg tulathromycine/kg LG en 3 mg ketoprofen/kg LG (1 ml/40 kg LG). Niet meer dan 10 ml per injectieplaats. Behandel dieren in een vroeg stadium van de ziekte en evalueer binnen 48 uur de respons op behandeling. Wijzig de behandeling als de klinische verschijnselen aanhouden of verergeren. Als er 24 uur na aanvang van de behandeling een aanhoudende verhoogde lichaamstemperatuur is, moet de behandelend dierenarts de noodzaak van verdere antipyretische behandeling beoordelen. Zie bijsluiter.
•Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. Niet gelijktijdig toedienen met andere macroliden of lincosamiden. Niet toedienen aan dieren die lijden aan gastro-intestinale laesies, hemorragische diathese, bloeddyscrasie of lever-, nier- of hartaandoeningen.
•Wachttijd: Vlees- en slachtafval: 50 dagen. Niet goedgekeurd voor gebruik bij runderen die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.
•Bijwerkingen: Zeer vaak: voorbijgaande pijnreacties en lokale zwellingen op de injectieplaats (kunnen tot 32 dagen aanhouden); op de injectieplaats zijn ongeveer 32 dagen na de injectie pathomorfologische reacties aanwezig. Zoals bij alle NSAIDs bestaat bij bepaalde individuen de mogelijkheid van gastrische of renale intolerantie.
•Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen: Gebruik baseren op identificatie en gevoeligheidstesten van bacteriën geïsoleerd uit het dier; rekening houden met officieel en nationaal beleid betreffende het gebruik van antimicrobiële middelen. Vermijd de eerste 24 uur na behandeling gelijktijdig gebruik van andere anti-inflammatoire middelen. Gebruik bij oudere dieren, dieren jonger dan 6 weken en drachtige of lacterende dieren uitsluitend overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts. Dit diergeneesmiddel kan overgevoeligheid (allergie) veroorzaken. Voorkom oog- en huidcontact en accidentele zelfinjectie. Lees vóór gebruik de bijsluiter.