Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Suvaxyn PRRS MLV

Werkzaam bestanddeel 
Gemodificeerd levend PRRSV*, stam 96V198: 102.2 – 105.2 CCID50**

* Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus

** Celcultuur Infectieuze Dosis 50%


Doeldier
Varken (vleesvarkens, gelten en zeugen)

Indicaties 
Voor actieve immunisatie van klinisch gezonde varkens vanaf 1 dag oud in een met Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom (PRRS) virus geïnfecteerde omgeving, ter vermindering van viremie en nasale uitscheiding veroorzaakt door infectie met Europese stammen van het PRRS virus (genotype 1). Aanvang van de immuniteit: 21 dagen na vaccinatie. Duur van de immuniteit: 26 weken na vaccinatie.

Vleesvarkens:

Daarnaast werd aangetoond dat vaccinatie van seronegatieve biggen van 1 dag oud, de longlaesies bij challenge op 26 weken na vaccinatie, significant vermindert. Aangetoond werd dat vaccinatie van seronegatieve biggen van 2 weken oud longlaesies en orale uitscheiding significant vermindert bij challenge op 21 dagen en op 16 weken na vaccinatie.

Gelten en zeugen:

Daarnaast werd aangetoond dat vaccinatie vóór de dracht, van klinisch gezonde gelten en zeugen, niet-PRRS virus-naïef (i.e. ofwel eerder geïmmuniseerd tegen PRRS-virus via vaccinatie of blootgesteld aan PRRS-virus via veldinfectie) of PRRS virus-naïef, de transplacentale infectie veroorzaakt door PRRS virus tijdens het laatste derde deel van de dracht vermindert en de bijbehorende negatieve invloed op de reproductie resultaten (afname van het aantal doodgeboortes, van biggen viremie bij de geboorte en bij spenen, van longlaesies en van virale belasting in longen van biggen bij spenen) vermindert.

Dosering en toediening

Intramusculair gebruik.

Reconstitueer het lyofilisaat met het bijgeleverde oplosmiddel. Indien de flacons met oplosmiddel en met lyofilisaat afzonderlijk worden bewaard, dient vóór de reconstitutie worden nagegaan dat het lotnummer op de flacon met oplosmiddel identiek is aan het lotnummer op de flacon met lyofilisaat. Voeg ongeveer 5 ml oplosmiddel toe aan de flacon met lyofilisaat en zorg voor volledige reconstitutie. Breng de gereconstitueerde oplossing terug in de flacon oplosmiddel (die het resterende oplosmiddel bevat): 25 doses worden gereconstitueerd in 50 ml oplosmiddel, 50 doses worden gereconstitueerd in 100 ml oplosmiddel en 125 doses worden gereconstitueerd in 250 ml oplosmiddel.

Dosering:

2 ml in de nek.

Vaccinatieschema:

Vleesvarkens: één enkele dosis van 2 ml wordt toegediend aan varkens vanaf 1 dag oud. Gelten en zeugen: één enkele dosis van 2 ml wordt toegediend voorafgaand aan introductie in de zeugengroep, ongeveer 4 weken vóór het dekken. Eén enkele boosterdosis wordt iedere 6 maanden toegediend. Massavaccinatie kan gebruikt worden in groepen waarbij de prevalentie van Europees PRRS virus is vastgesteld.

Gebruik steriele spuiten en naalden.

Het gebruik van een multidoseringsspuit wordt aanbevolen. Gebruik vaccinatie hulpmiddelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Naalden voor toediening dienen geschikt te zijn voor de grootte van het varken.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij groepen waarbij Europees PRRS virus niet is vastgesteld door middel van betrouwbare diagnostische methodes.

Niet gebruiken bij sperma producerende beren omdat PRRS virus uitgescheiden kan worden in sperma. Niet gebruiken bij PRRS virus-naïeve drachtige gelten en zeugen tijdens de tweede helft van de dracht omdat de vaccin stam de placenta kan passeren. Toediening van het vaccin aan drachtige PRRS virus-naïeve zeugen tijdens de tweede helft van de dracht kan invloed hebben op de reproductie resultaten.

Wachttermijn 
Nul dagen.

Bijwerkingen 

Een voorbijgaande stijging van de rectale temperatuur (gemiddeld 0,5 °C en tot 1,4 °C individueel) komt zeer vaak voor binnen 4 dagen na vaccinatie. Lokale reacties in de vorm van zwellingen komen vaak voor en verdwijnen spontaan binnen 3 dagen. Het oppervlak van de lokale weefselreactie is doorgaans kleiner dan 2 cm in diameter. Anafylaxie-achtige reacties (braken, tremoren en/of milde depressie) komen soms voor bij biggen kort na vaccinatie. Deze verdwijnen zonder behandeling binnen enkele uren. 

Een kleine en voorbijgaande stijging van de rectale temperatuur (gemiddeld 0,2 °C en tot 1,0 °C individueel) zeer vaak voor 4 uur na vaccinatie bij PRRS virus-naïeve gelten en zeugen vóór het dekken. Lokale reacties in de vorm van zwellingen komen zeer vaak voor en verdwijnen spontaan binnen 5 dagen. Het oppervlak van de lokale weefselreactie is doorgaans kleiner dan 0,5 cm in diameter. 

Een kleine en voorbijgaande stijging van de rectale temperatuur (gemiddeld 0,8 °C en tot 1,0 °C individueel) komt zeer vaak voor 4 uur na vaccinatie bij PRRS virus-naïeve gelten en zeugen in de eerste helft van de dracht. Lokale reacties in de vorm van zwellingen komen zeer vaak voor en verdwijnen spontaan binnen 9 dagen. Het oppervlak van de lokale weefselreactie is doorgaans kleiner dan 1,4 cm in diameter. 

Een kleine en voorbijgaande stijging van de rectale temperatuur (gemiddeld 0,4 °C en tot 0,6 °C individueel) komt zeer vaak voor 4 uur na vaccinatie bij niet- PRRS virus-naïeve gelten en zeugen in de tweede helft van de dracht. Lokale reacties in de vorm van zwellingen komen zeer vaak voor en verdwijnen spontaan binnen 32 dagen. Het oppervlak van lokale weefselreactie is doorgaans kleiner dan 5 cm in diameter.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))

- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)

- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)

- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)

- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Speciale waarschuwingen & bijzondere voorzorgen 
Vaccineer alleen gezonde dieren.

Er dient zorg gedragen te worden om te voorkomen dat de vaccinstam geïntroduceerd wordt in een gebied waar het PRRS virus nog niet aanwezig is. Gevaccineerde dieren kunnen de vaccinstam gedurende meer dan 16 weken na de vaccinatie uitscheiden. De vaccinstam kan zich verspreiden naar contactdieren. De meest voorkomende verspreidingsroute is via direct contact, maar verspreiding via gecontamineerde voorwerpen of via de lucht kan niet worden uitgesloten. Speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om verspreiding van de vaccinstam naar niet-gevaccineerde dieren (bijv. PRRS virus-naïeve drachtige gelten en zeugen tijdens de tweede helft van de dracht) die vrij moeten blijven van PRRS virus, te vermijden. Het wordt aangeraden om alle doeldieren binnen een groep te vaccineren vanaf de laagst aanbevolen leeftijd. Nieuw geïntroduceerde PRRS virus-naïeve dieren (bijv. vervangingsgelten van PRRS virus-negatieve groepen) dienen vóór de dracht gevaccineerd te worden.

Registratienummer
REG NL 119564

Nadere informatie 
Zie bijsluiter of op aanvraag