Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Versican Plus

Werkzaam bestanddeel

Leptospira interrogans serogroep Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae stam MSLB 1089 ARL* titer ≥ 1:51
Leptospira interrogans serogroep Canicola serovar Canicola, stam MSLB 1090 ARL* titer ≥ 1:51
Leptospira kirschneri serogroep Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, stam MSLB 1091 ARL* titer ≥ 1:40
Leptospira interrogans serogroep Australis serovar Bratislava, stam MSLB 1088 ARL* titre ≥ 1:51

*Antibody micro agglutination-lytic reaction.

Doeldier

Honden

Indicaties 

Voor de actieve immunisatie van honden vanaf een leeftijd van 6 weken ter:
- preventie van klinische symptomen, infectie en uitscheiding via urine van L.interrogans serogroep Australis serovar Bratislava,
- preventie van klinische symptomen en uitscheiding via urine en reductie van infectie veroorzaakt door L.interrogans serogroep Canicola serovar Canicola and L.interrogans serogroep Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae en
- preventie van klinische symptomen en reductie van infectie en uitscheiding via urine van L.interrogans serogroep Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Aanvang van de immuniteit:
- 4 weken na voltooiing van de basisvaccinatie.

Immuniteitsduur:
Ten minste één jaar na de basisvaccinatie voor alle componenten van Versican Plus L4.

Toedieningswijze en dosering 

Subcutaan gebruik.

Dosis en toedieningsweg:
Goed schudden en de volledige inhoud (1ml) van het product toedienen.

Basisvaccinatieschema:
Twee doses Versican Plus L4 met een interval van 3-4 weken, vanaf de leeftijd van 6 weken.

Vaccinatie tegen distemper, adeno, parvo en parainfluenza (DHPPi):
Indien bescherming tegen DHPPI of Pi vereist is, kunnen honden met een interval van 3-4 weken gevaccineerd worden met twee doses Versican Plus DHPPi of Versican Plus Pi vermengd met Versican Plus L4 vanaf een leeftijd van 6 weken. De inhoud van een enkele flacon Versican Plus DHPPi of Versican Plus Pi dient gereconstitueerd te worden met de inhoud van een enkele flacon Versican Plus L4 (in plaats van het oplosmiddel). Eenmaal vermengd dient de inhoud van de flacon een witachtig tot geelachtige kleur te hebben met een lichte glinstering. De vermengde vaccins dienen direct subcutaan toegediend te worden.

Hervaccinatie schema:
Jaarlijks enkelvoudige dosering met Versican Plus L4.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

Niet van toepassing.

Bijwerkingen 

Na subcutane toediening bij honden kan vaak een voorbijgaande zwelling (tot 5 cm) op de injectieplaats worden waargenomen. Deze kan soms pijnlijk, warm of rood zijn. Een dergelijke zwelling zal tegen 14 dagen na vaccinatie spontaan verdwenen zijn of sterk verminderd zijn.
In zeldzame gevallen zijn gastro intestinale klachten mogelijk zoals diarree, braken of anorexie en verminderde activiteit.

Zoals bij elk vaccin kunnen een enkele keer overgevoeligheidsreacties optreden. Indien een dergelijke reactie optreedt dient direct een passende behandeling ingesteld te worden.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertoont bijwerkingen gedurende de duur van één behandeling)
- Vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- Soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- Zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen

Een goede immuunrespons is afhankelijk van een volledig adequaat immuunsysteem. Immunocompetentie van een dier kan negatief beïnvloed worden door verschillende factoren waaronder zwakke gezondheid, voedingstoestand, genetische factoren, gelijktijdige behandeling met medicijnen en stress.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Uitsluitend gezonde dieren vaccineren.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Registratienummer

EU/2/14/171/001
EU/2/14/171/002

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag