Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Avuloxil

Werkzaam bestanddeel 

Eén injector (3 g) bevat:

Amoxicilline trihydraat equivalent aan amoxicilline: 200 mg

Kaliumclavulanaat equivalent aan clavulaanzuur: 50 mg

Prednisolon: 10 mg

Doeldier

Rund (melkgevende runderen)

Indicaties

Dit product is geïndiceerd voor gebruik in klinische gevallen van mastitis inclusief ziektegevallen geassocieerd met infecties met de volgende pathogenen:

Staphylococcen (inclusief β-lactamase producerende stammen),

Streptococcen (inclusief S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis),

Escherichia coli (inclusief β-lactamase producerende stammen).

Toedieningswijze en dosering 

Vóór het inbrengen dient het uiteinde van de speen gereinigd en gedesinfecteerd te worden.

De inhoud van één injector direct na het melken via het tepelkanaal inbrengen in elk aangetast kwartier, met intervallen van 12 uur gedurende 3 opeenvolgende melkbeurten.

In geval van infecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus kan een langere antibacteriële therapie nodig zijn. Daarom dient de totale behandelingduur bepaald te worden door de dierenarts maar dient wel voldoende lang te zijn om er zeker van te zijn dat de infectie volledig verdwenen is.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor ß-lactam antibiotica.

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: 7 dagen

Melk: 84 uur. Als de koeien tweemaal daags gemolken worden, mag de melk pas na de 7de melkbeurt na de laatste behandeling weer gebruikt worden voor menselijke consumptie.

Als er een ander melkschema gevolgd wordt, dient er eenzelfde periode na de laatste behandeling aangehouden te worden voordat de melk weer gebruikt mag worden voor menselijke consumptie (bv bij 3 maal daags melken mag de melk pas na de 11de melkbeurt weer gebruikt worden voor menselijke consumptie).

Bijwerkingen 

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Niet gebruiken bij gevallen die geassocieerd zijn met Pseudomonas.

Vóór de behandeling het uiteinde van de speen betten met een daartoe geschikt desinfectans.

Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheidsreacties (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of na contact met de huid. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporines en omgekeerd. Allergische reacties veroorzaakt door deze substanties kunnen in sommige gevallen ernstig zijn.

In geval van overgevoeligheid elk contact met het product vermijden. Gebruik dit product niet bij bekende overgevoeligheid of indien men u geadviseerd heeft om niet met dergelijke preparaten te werken.

Ga zeer zorgvuldig om met het product en neem alle aanbevolen maatregelen om blootstelling aan het product te vermijden.

In geval van optreden van symptomen na contact, zoals huiduitslag, dient het advies van een arts gevraagd worden en deze waarschuwing te worden getoond.

Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of moeilijkheden met ademhalen zijn ernstiger symptomen, die onmiddellijke medische verzorging vereisen.

Handen wassen na gebruik.

Registratienummer

REG NL 9427

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag