Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Privacy Verklaring

© 2013, Zoetis B.V., Capelle a/d IJssel. Alle rechten voorbehouden.

Privacy Statements

1. Zoetis respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. Daartoe is deze verklaring persoonsgegevens opgesteld.

2. Zoetis biedt bezoekers van deze website de volgende mogelijkheden voor het aanpassen of verwijderen van gegevens uit onze database, het verzoek om in de toekomst geen informatie meer van ons te willen ontvangen of te verklaren om niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan:

Zoetis B.V.
Postbus 81055
3009 GB Rotterdam
of via e-mail: info.nl@zoetis.com

3. Bij de registratie en verwerking van uw gegevens worden alle bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens strikt en zorgvuldig nageleefd. De registratie is aangemeld bij het College ter Bescherming van Persoonsgegevens.

4. Gegevens verzameld via de site http://www.zoetis.nl kunnen worden gebruikt voor analyse van demografische, administratieve en technische gegevens in ruime zin.

5. Registratieformulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers welke gebruikt wordt voor het verzenden van informatie naar, en indien nodig, om contact op te nemen met bezoekers. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

6. Demografische- en profielinformatie kan ook worden verzameld om de website af te stemmen op de wensen van de bezoekers.

7. Het gebruik van zg. "cookies" dient om specifieke informatie naar uw eigen interesse te leveren en om de mogelijkheid te bieden passwords te bewaren waardoor deze niet steeds opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Met deze informatie zijn wij tevens beter in staat onze websites inhoudelijk en technisch te verbeteren.

8. Deze site kan links naar andere websites bevatten die buiten de verantwoordelijkheid van Zoetis vallen. Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan Zoetis niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Voorts kan er via deze site toegang worden geboden naar publieke prikborden, forums, nieuwsgroep, chatboxen, e.d. M.b.t. dergelijke publieke domeinen kan Zoetis niet in staan voor inhoud en vorm van daarvan alsmede voor de waarborgen rondom van de aldaar verwerkte persoonsgegevens.

9. Zoetis draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voorzover e.e.a. binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.