Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Suvaxyn Circo+MH RTU

Werkzaam bestanddeel 
Geïnactiveerd recombinant chimerisch porcine circovirus type 1, dat het porcine circovirus type 2 ORF2 eiwit bevat.                                                                                                  2,3 – 12,4 RP*

Geïnactiveerd Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3.                              1,5 – 3,8 RP*

* Relatieve potentie eenheid vastgesteld middels ELISA antigen kwantificatie (in vitro potentietest) vergeleken met een referentievaccin


Doeldier
Varken (vleesvarkens).

Indicaties 
Voor actieve immunisatie van varkens vanaf een leeftijd van 3 weken tegen porcine circovirus type 2 (PCV2) ter vermindering van de virale belasting in het bloed en lymfoïde weefsels en fecale uitscheiding veroorzaakt door infectie met PCV2.

Voor actieve immunisatie van varkens ouder dan 3 weken tegen Mycoplasma hyopneumoniae ter vermindering van longlesies veroorzaakt door infectie met M. hyopneumoniae.

Aanvang van de immuniteit: vanaf 3 weken na vaccinatie.

Duur van de immuniteit: 23 weken na vaccinatie

Dosering en toediening

Intramusculair gebruik.

Dien één dosis van 2 ml toe aan varkens, in de nek achter het oor.

Vaccinatieschema:

Eén injectie vanaf een leeftijd van 3 weken.

Goed schudden vóór toediening en met tussenpozen gedurende het vaccinatieproces. Het gebruik van een multidoseringsspuit wordt aanbevolen. Gebruik vaccinatie hulpmiddelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Het vaccin dient aseptisch te worden toegediend. Tijdens het bewaren kan een geringe zwarte afzetting verschijnen en kan de emulsie zich in twee afzonderlijke fasen scheiden. Met het schudden verdwijnt de zwarte afzetting en wordt de emulsie weer homogeen.

Contra-indicaties
Geen.

Wachttermijn 
Nul dagen.

Bijwerkingen 
Een voorbijgaande stijging van de lichaamstemperatuur (gemiddeld 1°C) komt zeer vaak voor gedurende de eerste 24 uur na vaccinatie. In individuele varkens kan de temperatuurstijging, in vergelijking met voor de behandeling, meer dan 2 °C bedragen. Dit verdwijnt spontaan binnen 48 uur zonder behandeling. Milde overgevoeligheids-achtige reacties direct na vaccinatie kunnen soms voorkomen, resulterend in voorbijgaande klinische symptomen als braken, diarree of depressie. Deze klinische symptomen verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling. Anafylaxie kan in zeer zeldzame gevallen voorkomen. In geval van dergelijke reacties wordt een passende behandeling aanbevolen. Lokale weefselreacties in de vorm van zwelling op de injectieplaats, die gepaard kunnen gaan met lokale warmte, roodheid en pijn bij palpatie, komen zeer vaak voor en kunnen tot 2 dagen aanhouden (gebaseerd op veiligheidsstudies in een laboratorium). Het gebied van de lokale weefselreacties is in het algemeen kleiner dan 2 cm in diameter. In een laboratorium onderzoek, toonde een post-mortem onderzoek van de injectieplaats, uitgevoerd 4 weken na toediening van een enkele dosis van het vaccin, een milde ontstekingsreactie, blijkend uit de afwezigheid van weefselnecrose en weinig fibrose.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en)) - Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)

- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)

- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)

- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Speciale waarschuwingen & bijzondere voorzorgen 
Vaccineer alleen gezonde dieren.

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid van dit vaccin bij fokberen. Niet gebruiken bij fokberen.

Registratienummer
REG NL 116420

Nadere informatie 
Zie bijsluiter of op aanvraag