Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Cydectin 0,1% orale oplossing

Werkzaam bestanddeel 

Elke ml bevat:
Moxidectine, Vaste stof 1,00 mg

Doeldier

Schapen

Indicaties 

Infecties bij schapen veroorzaakt door parasieten die gevoelig zijn voor moxidectine.

Voor de behandeling en bestrijding van infecties veroorzaakt door:

- Volwassen en onvolwassen maagdarmwormen:
Haemonchus contortus (ook de geïnhibeerde larven)
Ostertagia circumcincta (ook de geïnhibeerde larven)
Ostertagia trifurcata
Trichostrongylus axei (ook de geïnhibeerde larven)
Trichostrongylus colubriformis
Trichostrongylus vitrinus
Nematodirus battus
Nematodirus spathiger
Nematodirus filicollis (alleen volwassen)
Strongyloïdes papillosus (alleen larvale stadia)
Cooperia curticei (alleen volwassen)
Cooperia Oncophora
Oesophagostomum colombianum
Oesophagostomum venulosum (alleen volwassen)
Chabertia ovina
Trichuris ovis (alleen volwassen)

- Volwassen longwormen:
Dictyocaulus filaria

Door een aanhoudende werkzaamheid van het product wordt herinfectie voorkomen:
- gedurende 5 weken bij Ostertagia circumcincta en Haemonchus contortus
- gedurende 4 weken bij Oesophagostomum colombianum
Klinische studies, gedaan met experimentele en natuurlijke infecties, tonen aan dat het middel effectiefis tegen sommige benzimidazole resistente stammen, als:
Haemonchus contortus
Ostertagia circumcincta
Trichostrongylus colubriformis
Cooperia curticei

Toedieningswijze en dosering 

Dient gegeven te worden als een enkelvoudige orale doses van 1 ml/5 kg lichaamsgewicht overeenkomend met 200 μg moxidectine per kg lichaamsgewicht, gebruik makend van een standaard drenchapparaat.

Om te zorgen voor een juiste dosering, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald; de nauwkeurigheid van het doseerapparaat moet worden gecontroleerd.
Niet vermengen met andere producten.

Contra-indicaties

Geen

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: 14 dagen
Melk: 5 dagen.

Bijwerkingen 

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat zij de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:
- Te frequent en herhaaldelijk gebruik van anthelminthica van dezelfde klasse, gedurende een langere periode.
- Onderdosering door een onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het product of een onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).
- Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie voor anthelmintica moeten verder worden onderzocht met daartoe geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer de resultaten van de test(s) sterk wijzen op resistentie tegen een bepaald anthelminthicum, dient een ander anthelminthicum te worden gebruikt, dat behoort tot een andere farmacologische klasse en een ander werkingsmechanisme heeft.
- Resistentie tegen macrocyclische lactonen voor Teladorsagia bij schapen is in een aantal landen gemeld. In 2008 kwam moxidectine resistentie zeer zelden voor in heel Europa; er is in één enkel geval melding gemaakt van een Teladorsagia circumcincta-stam die resistent was tegen levamisol, benzimidazol en ivermectine. Daarom dient het gebruik van dit product te worden gebaseerd op plaatselijke (regionale, per bedrijf) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van parasieten, plaatselijke geschiedenis van behandelingen en adviezen over hoe het product te gebruiken onder duurzame omstandigheden om de verdere selectie voor resistentie tegen antiparasitaire middelen te beperken. Deze voorzorgsmaatregelen zijn met name belangrijk wanneer moxidectine wordt gebruikt om resistente stammen onder controle te houden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd direct contact met huid of ogen.
Handen wassen na gebruik.
Niet roken of eten tijdens toepassing van het product.
Draag ondoordringbare rubberen handschoenen tijdens gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal

Bijzonder schadelijk voor vissen en waterorganismen. Meren, waterwegen of sloten niet verontreinigen met het product of de gebruikte container.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

 

Registratienummer

REG NL 8660

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag