Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Cerenia

Cerenia® injectie is geregistreerd ter behandeling en preventie van alle vormen van braken, met uitzondering van reisziekte.
Cerenia® tabletten zijn geregistreerd voor de behandeling en preventie van braken, inclusief braken veroorzaakt door chemotherapie en voor de preventie van braken, veroorzaakt door reisziekte.

Alles uitvouwen
 • De voordelen van Cerenia:
  Cerenia® is effectief tegen alle perifere en centrale emetische stimuli. Door deze eigenschap biedt het product een mate van effectiviteit die alle andere anti-emetische producten ruimschoots overtreft. Daardoor kan de dierenarts Cerenia® gebruiken in de wetenschap dat een betrouwbare en effectieve behandeling en preventie van braken is verzekerd in een breed scala van klinische situaties waarin een hond moet braken als gevolg van alle mogelijke soorten stimuli: centrale, perifere en gemengde*.

  VEILIG, EFFECTIEF, GEMAKKELIJK EN BETROUWBAAR
  Eén van de andere positieve eigenschappen van Cerenia® bij de behandeling van braken is het feit dat het middel door de lange werkingsduur van 24 uur slechts eenmaal daags hoeft te worden toegediend. Cerenia® werkt snel, gemiddeld voelt een met Cerenia® behandelde hond zich na 39 minuten al beter. Cerenia® wordt bovendien gekenmerkt door een uitstekend veiligheidsprofiel.Tijdens onderzoeken werd Cerenia® toegediend aan 1200 honden, die last hadden van braken door een brede verscheidenheid aan onderliggende oorzaken. Tijdens deze onderzoeken bleek Cerenia® zeer goed te worden verdragen.

  Cerenia bevrijdt honden van braken

  • Cerenia is de eerste en enige NK-1 receptorantagonist specifiek ontwikkeld voor honden.
  • Cerenia heeft een bewezen superieure klinische effectiviteit.
  • Cerenia heeft een betrouwbare en snelle werking tegen braken. Gemiddeld genomen, verminderde Cerenia® het braken binnen 30 minuten en stopte het braken totaal binnen 39 minuten.
  • Cerenia blijkt nu ook voldoende effectief te zijn om door chemotherapie geïnduceerde MISSELIJKHEID bij honden te voorkomen en te behandelen.
  • Onderzoek heeft aangetoond dat Cerenia® zowel perifere als centrale emetische prikkels blokkeert, in tegenstelling tot andere anti-emetica.
  • Cerenia kan gebruikt worden voor zowel de behandeling als de preventie van braken.
  • De werkzaamheid van Cerenia is aantoonbaar effectiever dan van andere anti-emetica.
  • Eenmaal daags doseren – werkt minstens 24 uur.
  • Tijdens veldonderzoek is gebleken dat het veiligheidsprofiel van Cerenia® injecties en tabletten bij de behandeling van algemeen braken uitstekend is. Daarbij waren betrokken:
   • een grote verscheidenheid van rassen en leeftijden
   • gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen
   • veel verschillende onderliggende aandoeningen
   • De beide toedieningsvormen zijn bio-equivalent en kunnen gedurende een behandeling van 5 dagen door elkaar heen gebruikt worden.
   • Cerenia kent geen contra-indicaties
 • De oplossing voor injectie bevat 10 mg maropitant per ml als maropitant citraat monohydraat als een heldere kleurloze tot lichtgele oplossing. Bevat metacresol als conserveermiddel.

  INDICATIE(S)

  • Voor de behandeling en preventie van misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie
  • Voor preventie van braken met uitzondering van braken veroorzaakt door reisziekte.
  • Voor de behandeling van braken, in combinatie met andere diergeneeskundige en ondersteunende maatregelen.

  PRESENTATIES

  • Cerenia 10 mg/ml oplossing voor injectie Cerenia
  • Cerenia 16 mg tabletten voor honden
  • Cerenia 24 mg tabletten voor honden
  • cerenia 60 mg tabletten voor honden

  DOSERING EN  TOEDIENINGSWIJZE
  Voor subcutaan gebruik
  Cerenia oplossing voor injectie dient subcutaan geïnjecteerd te worden, eenmaal daags, in een dosering van 1 mg per kg lichaamsgewicht (1 ml per 10 kg lichaamsgewicht).
  De behandeling kan tot 5 opeenvolgende dagen herhaald worden.
  Cerenia kan gebruikt worden voor de behandeling of preventie van braken in de vorm van tabletten of
  als oplossing voor injectie, eenmaal daags tot 5 dagen lang.

  AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

  Voor preventie van braken dient Cerenia oplossing voor injectie meer dan 1 uur van tevoren toegediend te worden. Daar de werkingsduur ongeveer 24 uur is, kan de behandeling gegeven worden op de avond vóór de toediening van een agens dat het braken kan veroorzaken, bv chemotherapie.

 • SPECIALE WAARSCHUWING(EN

  Braken kan geassocieerd zijn met ernstige, de conditie sterk ondermijnende aandoeningen en de oorzaak dient onderzocht te worden. Producten zoals Cerenia dienen in samenhang met andere,ondersteunende maatregelen, zoals dieet controle en vloeistof substitutie therapie, gebruikt te worden volgens advies van uw dierenarts. Maropitant wordt gemetaboliseerd in de lever en dient daarom met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patienten met leveraandoeningen. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet vastgesteld bij honden jonger dan een leeftijd van 16 weken en bij drachtige of lacterende teven. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de behandelend dierenarts bij honden jonger dan 16 weken of bij drachtige of lacterende teven. Bij dieren die lijden aan- of gepredisponeerd zijn voor hartaandoeningen dient Cerenia met voorzichtigheid gebruikt te worden. Handen wassen na gebruik. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond. In geval van accidentele blootstelling van de ogen aan het product met een ruime hoeveelheid water spoelen en een arts raadplegen. Cerenia mag niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd in dezelfde injectiespuit daar er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid met andere producten. Cerenia dient niet tegelijk gebruikt te worden met Ca-kanaal antagonisten daar maropitant affiniteit heeft met Ca-kanalen. Maropitant is in hoge mate gebonden aan plasmaeiwitten en kan concurreren met andere middelen die ook sterk plasmaeiwit gebonden zijn.

  CONTRA-INDICATIE(S)

  Geen.

  BIJWERKINGEN

  De injectieplaats kan pijnlijk zijn.