Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Orbenin Dry Cow

Werkzaam bestanddeel 

Per injector (3 g): Cloxacilline (als cloxacilline benzathine): 500 mg

Doeldier

Rund

Indicaties 

- Mastitis tijdens de droogstand veroorzaakt door Streptococcus spp. en Staphylococcus spp.
- Behandeling van subklinische mastitis tijdens de droogstand veroorzaakt door Arcanobacterium pyogenes.

Toedieningswijze en dosering 

Voor intramammair gebruik.
Na de laatste melkbeurt 1 maal toedienen, 1 injector per kwartier.

Reinig en ontsmet de tepels en met name de speenpunten van de te behandelen kwartieren direct na de laatste melkbeurt, voorafgaand aan de droogstand. Breng de punt van de injector in het tepelkanaal en ledig de injector door de zuiger gelijkmatig in te drukken. Na inbrengen is het raadzaam de tepels te dippen met een daarvoor geëigende tepeldip.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

Rund:
(Orgaan)vlees: 28 dagen.

Melk:
droogstand korter dan 2 weken: 47 dagen;
droogstand 2-5 weken: 12 dagen na afkalven;
droogstand langer dan 5 weken: 2 dagen na afkalven.

Bijwerkingen 

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of na contact met de huid. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporines en omgekeerd. Allergische reacties veroorzaakt door deze substanties kunnen in sommige gevallen ernstig zijn.

1. In geval van overgevoeligheid elk contact met het product vermijden.
2. In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.
3. In geval van optreden van symptomen na contact, zoals huiduitslag of aanhoudende irritatie van de ogen, dient het advies van een arts gevraagd worden en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of moeilijkheden met ademhalen zijn ernstiger symptomen, die onmiddellijke medische verzorging vereisen.

Registratienummer

REG NL 1381

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag