Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Simparica

SIMPARICA 5/ 10/ 20/ 40/ 80/ 120 mg kauwtabletten voor honden Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – REG NL 116576/ 116577/ 116578/ 116579/ 116580/ 116581•UDA

•Werkzaam bestanddeel: per tablet: 5/ 10/ 20/ 40/ 80/ 120 mg sarolaner

•Doeldier: Hond 

•Indicaties: Behandeling van: - tekeninfestaties (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus en Rhipicephalus sanguineus); - vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis en Ctenocephalides canis); - sarcoptesschurft (Sarcoptes scabiei); - oormijtinfestaties (Otodectes cynotis); -demodicose (Demodex canis). Onmiddellijke en aanhoudende tekendodende werking gedurende ten minste 5 weken. Onmiddellijke en aanhoudende vlododende werking tegen nieuwe infestaties gedurende ten minste 5 weken. Kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis.

•Toedieningswijze en dosering: Oraal, met of zonder voedsel. Dosering: 2-4 mg/kg LG. Tabletten niet breken. Voor optimale controle van vlooien- en tekeninfestaties gedurende het vlooien- en/of tekenseizoen continu met maandelijkse intervallen toedienen, gebaseerd op de lokale epidemiologische situatie. Voor de behandeling van oormijtinfestaties (Otodectes cynotis) een enkelvoudige dosis toedienen. Verder onderzoek is aanbevolen na 30 dagen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn. Voor behandeling van sarcoptesschurft (veroorzaakt door Sarcoptes scabiei var. canis) gedurende 2 opeenvolgende maanden een enkelvoudige dosis toedienen met een interval van een maand. Voor behandeling van demodicose (veroorzaakt door Demodex canis) is toediening van een maandelijkse enkelvoudige dosis gedurende 3 opeenvolgende maanden effectief en leidt tot een duidelijke verbetering van de klinische verschijnselen. De behandeling voortzetten tot de huidafkrabsels negatief zijn bij ten minste 2 opeenvolgende gelegenheden met een interval van 1 maand. Het is aanbevolen om ook eventuele onderliggende ziekte op gepaste wijze te behandelen.

•Contra-indicaties: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

•Bijwerkingen: Zeer zelden: milde en voorbijgaande gastro-intestinale reacties zoals braken en diarree; voorbijgaande neurologische aandoeningen zoals tremor, ataxie of convulsie. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling.

•Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen: Parasieten moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan sarolaner; overdracht van parasiet-gebonden infectieziekten kan daarom niet worden uitgesloten. Pups jonger dan 8 weken en/of honden met een lichaamsgewicht van minder dan 1,3 kg niet behandelen tenzij dat geadviseerd is door een dierenarts. Veiligheid tijdens dracht en lactatie en bij fokdieren is niet bewezen, uitsluitend gebruiken overeenkomstig baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts. Tijdens klinische studies werden geen interacties waargenomen tussen Simparica en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen. Sarolaner wordt sterk gebonden aan plasmaeiwitten en kan concurreren met andere sterk gebonden geneesmiddelen zoals NSAIDs en warfarine. Sarolaner wordt goed verdragen door Collies met een deficiënt multidrug-resistentie eiwit 1 (MDR 1 -/-) na eenmalige orale toediening van 5 maal de aanbevolen dosering. In geval van accidentele ingestie, onmiddellijk een arts raadplegen. Zie bijsluiter.

•Nadere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar bij de lokale vertegenwoordiger: Zoetis B.V.-Postbus 81055-3009 GB Rotterdam- Nederland (e-mail: info.nl@zoetis.com).

(Gebruikt SPC EC site dd 10Oct2017)