Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Prevalentieonderzoek naar PRRS-infecties bij biggen

Afgelopen jaren is de aanwezigheid van PRRS op Nederlandse varkensbedrijven onderzocht. Hiervoor zijn in 2017-2018 in een eerste fase 30 vermeerderingsbedrijven (1.350 biggen) in de opfokfase bemonsterd en onderzocht op PRRS. 67% van de onderzochte zeugenbedrijven kampte met een PRRS-infectie bij de biggen. Bij een derde hiervan treffen de onderzoekers PRRS aan bij biggen van vier weken oud. Alle reden om te werken aan een zo vroeg mogelijke immuniteitsopbouw. Deze cijfers liggen in lijn met de besmettingsgraad in België (onderzoek DGZ) en in 2019 werden ze opnieuw bevestigd met de PRRS check van Zoetis. Lees hier meer.

Bekijk de video over het prevalentieonderzoek:

Ervaring van een gebruiker

Jan & Marcel Doeschot uit Overijssel hebben dankzij vroege PRRS-vaccinatie hoestproblemen onder controle. De PRRS-problemen begonnen in de biggenopfok, voornamelijk hoestverschijnselen en opvallend veel achterblijvers. Op dat moment vaccineerden ze de biggen niet voor PRRS. In overleg met de dierenarts hebben Jan en Marcel besloten om het product van Zoetis te gebruiken. Lees hier het volledige verhaal.PRRS in de biggen opfok

Steeds vaker zorgt PRRS kort na het spenen al voor problemen. De economische gevolgen hiervan zijn groot, zelfs bij milde gevallen. Uit de resultaten van de PCR-tests blijkt de bedrijfsprevalentie voor PRRS bij pas gespeende biggen aanzienlijk hoger te liggen dan vaak aangenomen, namelijk op maar liefst 37%. Halverwege de biggenopfok blijkt 50% van de bedrijven positief voor PRRS, aan het einde van de biggenopfok 63%.

Op 68% van de bedrijven komt het PRRS-virus minstens op 1 meetpunt voor tijdens de biggen opfok periode. Het vaccinatieschema van de zeugen lijkt hier geen invloed op te hebben. Wel lijkt de aanwezigheid van PRRS op gesloten varkensbedrijven hoger te liggen, dan op bedrijven met alleen zeugen en biggen.

Bij spenen

%63

Halverwege biggenopfok

%63

Einde biggenopfok

%63

% PCR PRRS Positieve bedrijven

% PCR PRRS Negatieve bedrijven