Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Immuniteit van biggen

Vroeg beschermen van biggen
Resultaten uit praktijkonderzoek bevestigen dat de kans op PRRS-infectie bij jonge biggen best hoog is. Gelukkig kunt u zelf maatregelen nemen om de kans te verkleinen, namelijk: 1

Suvaxyn PRRS MLV

De vier maatregelen

Meer aandacht voor kraamstalmanagement

Een goed doordacht overleg beleid

Strikt all-in-all-out hanteren
(dus nooit oudere dieren terugleggen)

Goede persoonlijke hygiëne tijdens de behandelingen van biggen om versleping te voorkomen

Immuunsysteem jonge big reageert goed op vroege PRRS-bescherming

Biggen tegen PRRS beschermen op de eerste dag na hun geboorte. Is dat echt effectiever? Uitvoerig onderzoek laat zien dat de resultaten goed zijn, ondanks dat de dieren nog geen volwassen immuunsysteem hebben. De jonge dieren zijn blijkbaar toch prima immuun competent en bouwen vlot een goede immuniteit op. Sterker nog, vroeg beschermen heeft een aantal belangrijke voordelen.
Lees hier het volledige artikel.


Voorkomen is beter dan genezen.

Welke preventieve maatregelen kunt u treffen?
Voorkomen dat (nieuwe) PRRS-virussen een bedrijf binnenkomen vraagt om een optimale bio-veiligheid.
Bekijk hier het overzicht van de belangrijkste risicofactoren


De omgeving

PRRS is een vrij kwetsbaar virus dat snel wordt gedood door hitte en droogte. In koele en vochtige omstandigheden kan het virus echter dagenlang overleven in de omgeving. PRRS wordt gemakkelijk geïnactiveerd door reinigings- en desinfectiemiddelen, dus een grondige reiniging en desinfectie van gebouwen, materialen, kleding en schoeisel is erg belangrijk.

Meten is weten

Voor zeugenhouders is het van belang om te weten in welke leeftijdsgroepen op het bedrijf PRRS-infecties voorkomen. Met die kennis kunnen maatregelen genomen worden om de dieren beter te beschermen en verdere verspreiding te voorkomen. Door biggen middels vaccinatie al jong te beschermen, zijn varkens tot aan de slacht beschermd en draagt u bij aan een PRRS-vrije varkenshouderij.

Referentie:
1 Prevalence of PRRS virus in nursery pigs in Dutch farms in between October 2017 and March 2018 A.Verhaegen, T. Meyns, A. Vanderzeypen ,Utrecht ESPHM 2019

bescherming