Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Suvaxyn MH-One

Werkzaam bestanddeel 
Geïnactiveerd Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3       RP* (onverdund) ≥1,00

* Relatieve Potentie, vastgesteld middels ELISA antigeen kwantificering (in vitro potentietest), vergeleken met een referentievaccin.


Doeldier
Varken (met een minimum leeftijd van 7 dagen).

Indicaties 
Voor actieve immunisatie van varkens met een minimum leeftijd van 7 dagen ter vermindering van longlaesies veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae.

Aanvang van immuniteit: 2 weken na vaccinatie.

Duur van immuniteit: 6 maanden.

Dosering en toediening
Eén dosis van 2,0 ml per dier dient intramusculair in de nek te worden toegediend aan varkens vanaf een leeftijd van 7 dagen. Het vaccin dient goed geschud te worden vóór gebruik en, met tussenpozen, gedurende het vaccinatieproces.

Contra-indicaties
Niet gebruiken tijdens de dracht of bij lacterende dieren.

Wachttermijn 
Nul dagen.

Bijwerkingen 
Systemische bijwerkingen, zoals een verhoging van lichaamstemperatuur (tot 1,9°C), depressie, rillen en borstelen, komen vaak voor 4 uur na vaccinatie. Deze reacties verdwijnen spontaan binnen 24 uur zonder behandeling. Anafylactische reacties en neurologische verschijnselen komen soms voor. Lokale weefselreacties in de vorm van palpeerbare (maar niet zichtbare) zwellingen op de plaats van injectie, komen vaak voor en houden tot 2 dagen aan. Deze lokale weefselreacties kunnen tot 0,3 cm in diameter toenemen.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)

- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)

- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)

- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)

- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Speciale waarschuwingen & bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Alleen toedienen aan gezonde dieren.

Vermijd stress bij de dieren rond het tijdstip van vaccinatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel bevat dierlijke olie. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk

een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Registratienummer
REG NL 102300

Nadere informatie 
Zie bijsluiter of op aanvraag