Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Suvaxyn Parvo/E-Amphigen

Werkzaam bestanddeel 
Geïnactiveerd Porcine Parvovirus, stam S-80 HI ≥ 94,1*

Geïnactiveerde Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 2, stam B-7 RP 1-13,5**

*Geometrisch gemiddelde van de hemagglutination inhibiting antibody titer verkregen na vaccinatie van konijnen met één dosis van een ½ verdunning van het te testen vaccin.

**Relatieve Potentie ten opzichte van een referentieserum verkregen uit een vaccin dat voldoende bescherming geeft in gevaccineerde varkens.


Doeldier
Varken.

Indicaties 
Voor actieve immunisatie van niet-drachtige zeugen en gelten ter vermindering van de incidentie van koorts en acute dood veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae infecties (serotypes 1 en 2), ter vermindering van de incidentie van diamantvormige huidlesies veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae infecties (serotype 2) en ter vermindering van transplacentale infectie en de bijbehorende reproductieve stoornissen (falende reproductie als gevolg van foetale dood, gekenmerkt door een toegenomen aantal gemummificeerde foetussen), veroorzaakt door Porcine Parvovirus (PPV).

Aanvang van de immuniteit (PPV): Vaccinatie van fokzeugen en gelten vóór de dracht volgens het hieronder beschreven schema, resulteert in vermindering van de PPV transplacentale infectie gedurende het tweede derde deel van de dracht.

Aanvang van de immuniteit (E. rhusiopathiae): vanaf 3 weken na voltooiing van de basisvaccinatie.

Duur van de immuniteit: 6 maanden na voltooiing van de basisvaccinatie (PPV en E. rhusiopathiae).

Dosering en toediening
Intramusculair gebruik, in de nek achter het oor.

Dien één dosis van 2 ml toe bij gelten vanaf een leeftijd van 5 maanden en in zeugen volgens onderstaand schema:

Basisvaccinatie:

Gelten:

Eerste injectie: ongeveer 6 weken vóór inseminatie.

Tweede injectie: ongeveer 3 weken vóór inseminatie.

Zeugen:

Eerste injectie: ongeveer 3 weken vóór inseminatie.

Tweede injectie: ongeveer 1 dag vóór inseminatie.

Herhalingsvaccinatie:

Eén vaccinatie ongeveer 3 weken vóór de volgende inseminatie en niet later dan 6 maanden na de voorgaande vaccinatie.

Goed schudden vóór gebruik en tussendoor tijdens het vaccinatieproces. Gebruik van een multidoseerspuit wordt aanbevolen. Gebruik vaccinatie spuiten volgens de instructies van de fabrikant. Het vaccin dient aseptisch te worden toegediend.

Contra-indicaties
Geen.

Wachttermijn 
Nul dagen.

Bijwerkingen

De eerste 4-6 uur na vaccinatie werd in veldstudies naar veiligheid zeer vaak een voorbijgaande stijging van de rectale temperatuur waargenomen van ongeveer 0,5- 1 °C (vaak tot 2,3°C). Deze verdween binnen 1 dag na vaccinatie. Na vaccinatie werd in veldstudies naar veiligheid vaak anorexie en soms depressie waargenomen. Deze verdwenen spontaan zonder behandeling.

Lokale reacties in de vorm van een zichtbare zwelling met een maximale diameter tot 6 cm, die roodheid en een verhoogde lokale temperatuur kunnen vertonen, werden zeer vaak waargenomen in veldstudies naar veiligheid. Deze reacties duurden maximaal 4 dagen.

Speciale waarschuwingen & bijzondere voorzorgen 

Vaccineer alleen gezonde dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Voor de persoon die het diergeneesmiddel toedient:

Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele (zelf)injectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie met dit diergeneesmiddel onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid miniem is. Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft. Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

Voor de arts:

Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.

Registratienummer
REG NL 118376

Nadere informatie 
Zie bijsluiter of op aanvraag