Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Zulvac 8 Ovis

Werkzaam bestanddeel 

Geïnactiveerd Blauwtong Virus, serotype 8, stam BTV-8/BEL2006/02 RP* ≥ 1

* Relatieve Potentie verkregen middels een potentie test bij muizen, vergeleken met een referentie vaccin waarvan is aangetoond dat het werkzaam is bij schapen.

Doeldier

Schapen 

Indicaties 

Actieve immunisatie van schapen vanaf een leeftijd van 1,5 maanden, voor de preventie * van viraemie veroorzaakt door Blauwtong Virus, serotype 8.
* (Cycling value (Ct) ≥ 36 vastgesteld middels een gevalideerde RT-PCR methode, welke wijst op afwezigheid van viraal genoom.)

Aanvang van immuniteit: 25 dagen na toediening van de tweede dosis.
De duur van immuniteit is minstens 12 maanden na de basisvaccinatie.

Toedieningswijze en dosering 

Subcutaan gebruik.
Neem de gebruikelijke aseptische procedures in acht.
Vlak voor gebruik voorzichtig schudden. Vermijd de vorming van schuim omdat dit irritatie kan veroorzaken op de plaats van injectie. Na opening en gedurende de vaccinatieprocedure, dient de gehele inhoud van de fles te worden opgebruikt. Vermijd het aanbreken van meerdere flacons.
Om tijdens het gebruik accidentele contaminatie van het vaccin te vermijden, wordt het aanbevolen een multi-doseer vaccinatiesysteem te gebruiken bij gebruik van de
presentaties met een groter aantal doseringen.

Basisvaccinatie:
Dien één dosis van 2 ml toe volgens het onderstaande vaccinatie schema:
1ste injectie: vanaf een leeftijd van 1,5 maand
2de injectie: drie weken na de eerste injectie

Hervaccinatie:
Omdat de duur van immuniteit nog niet volledig is vastgesteld, dient ieder hervaccinatie schema akkoord te worden bevonden door de lokaal bevoegde instantie, of door de verantwoordelijke dierenarts. Hierbij dient de locale epidemiologische situatie in acht te worden genomen.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

Nul dagen.

Bijwerkingen 

Een stijging van de rectale temperatuur, niet meer dan 1,2°C, kan voorkomen tijdens de eerste 24 uur na vaccinatie. Deze is van voorbijgaande aard.
Vaccinatie kan bij de meeste dieren resulteren in een lokale reactie op de plaats van injectie. Deze reacties bestaan meestal uit een algemene zwelling op de plaats van injectie (welke niet meer dan 7 dagen aanhoudt) of voelbare knobbels (subcutane granulomen, welke mogelijk aanhouden tot meer dan 48 dagen).

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Bij gebruik in andere gedomesticeerde of wilde herkauwersoorten, waarvan gedacht wordt dat ze risico op infectie lopen, dient men het vaccin met zorg te gebruiken. Het wordt aanbevolen het vaccin op een klein aantal dieren te testen, voorafgaande aan massavaccinatie. De mate van werkzaamheid bij andere soorten kan verschillen ten opzichte van de werkzaamheid die bij schapen is waargenomen. Er is geen informatie beschikbaar over het gebruik van het vaccin bij seropositieve dieren, inclusief de dieren met maternaal verkregen antilichamen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Alleen gebruiken bij gezonde dieren.

Registratienummer

EU/2/09/104/001

EU/2/09/104/002

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag