Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Orbenin LACTATION

Werkzaam bestanddeel
Per injector van 3 g:
Cloxacilline als cloxacilline natrium 200 mg

Doeldier
Rund (lacterende koeien) en schaap (schapen voor vleesproductie)

Indicaties

Lacterende koeien
Voor de behandeling van mastitis geassocieerd met stafylokokken en streptokokken soorten gevoelig voor cloxacilline.

Ooien
Voor de behandeling van subklinische infecties van de uier gedurende de droogstand, geassocieerd met stafylokokken soorten en Trueperella pyogenes gevoelig voor cloxacilline.

Toedieningswijze en dosering
Voor intramammair gebruik.

Koeien
Dosering: de aanbevolen dosis is drie toedieningen per geïnfecteerd kwartier – één injector toegediend elke 48 uur.

Toediening: reinig en desinfecteer de speenpunt na het melken met het bijgeleverde tepeldoekje of met alcohol; breng de injectorpunt in de speen in en geef zachte en continue druk tot de suspensie is uitgedrukt. De behandelde kwartier(en) kunnen uitgemolken worden bij de volgende melkbeurt.

Ooien
Dosering: één enkele toediening in elke uierhelft bij het spenen.

Toediening: het is belangrijk dat een eenvoudig hygiëne protocol wordt gevolgd. Een persoon zet de ooi rechtop en houdt haar vast, terwijl een tweede persoon de toediening uitvoert. Reinig en desinfecteer elke speenpunt grondig met het bijgeleverde tepeldoekje of met alcohol. Zet de injectorpunt tegen de speenopening en geef zachte, continue druk om de suspensie in de uier te drukken. Feitelijke canulatie van de speenopening is zowel onnodig als ongewenst. Gebruik een nieuwe injector voor elke uierhelft om mogelijke kruisbesmetting bij toediening te voorkomen.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor cloxacilline, andere β-lactam antibiotica of voor één van de hulpstoffen.

Wachttermijn
Rund: Melk: 96 uur. Niet toegestaan voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren.

Rund en schaap: (Orgaan)vlees: 7 dagen.

Bijwerkingen
In zeer zeldzame gevallen kunnen ß-lactam antibiotica overgevoeligheidsreacties (allergische huidreacties, anafylaxie) veroorzaken. Indien een dergelijke reactie optreedt, dient de huidige behandeling onmiddellijk gestaakt te worden en een geschikte symptomatische behandeling te worden gestart.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen
Voor het beste resultaat bij runderen dient het diergeneesmiddel gebruikt te worden bij de eerste tekenen van infectie. Bij stafylokokken- en bepaalde vormen van streptokokken mastitis, is een adequate behandelduur belangrijk om zowel klinische als bacteriële genezing te bereiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Individuele injectoren mogen slechts éénmaal gebruikt worden. Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële, nationale en regionale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Indien dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionaal, bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de doelbacteriën. Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit de prevalentie van bacteriën die resistent zijn tegen cloxacilline verhogen en de effectiviteit van behandeling verminderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, ingestie of huidcontact. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporines en vice versa. Allergische reacties op deze stoffen kunnen in sommige gevallen ernstig zijn. Hanteer dit diergeneesmiddel niet als u weet dat u overgevoelig bent of als u geadviseerd is om niet met dergelijke preparaten te werken. Hanteer dit diergeneesmiddel met grote voorzichtigheid om blootstelling te vermijden, neem alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht. Indien u na blootstelling symptomen ontwikkelt, zoals huiduitslag, dient u een arts te raadplegen en deze waarschuwing te tonen. Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen of moeite met ademhalen zijn ernstigere symptomen en vereisen dringende medische verzorging. Handen wassen na gebruik.

Registratienummer
REG NL 116383

Nadere informatie
Zie bijsluiter of op aanvraag