Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Zulvac 8 Bovis

Werkzaam bestanddeel 

Geïnactiveerd Blauwtong Virus, serotype 8, stam BTV-8/BEL2006/02 RP* ≥1

* Relatieve Potentie verkregen middels een potentie test bij muizen, vergeleken met een referentie vaccin waarvan is aangetoond dat het werkzaam is bij runderen.

Doeldier

Runderen.

Indicaties 

Actieve immunisatie van runderen vanaf een leeftijd van 3 maanden, voor de preventie * van viraemie veroorzaakt door Blauwtong Virus, serotype 8.
* (Cycling value (Ct) ≥36 vastgesteld middels een gevalideerde RT-PCR methode, welke wijst op afwezigheid van viraal genoom.

Aanvang van immuniteit: 25 dagen na toediening van de tweede dosis.
De duur van immuniteit is minstens 12 maanden na de basisvaccinatie.

Toedieningswijze en dosering 

Intramusculair gebruik.
Neem de gebruikelijke aseptische procedures in acht.
Vlak voor gebruik voorzichtig schudden. Vermijd de vorming van schuim omdat dit irritatie kan veroorzaken op de plaats van injectie. Na opening en gedurende de vaccinatieprocedure, dient de gehele inhoud van de fles te worden opgebruikt. Vermijd het aanbreken van meerdere flacons.
Om tijdens het gebruik accidentele contaminatie van het vaccin te vermijden, wordt het aanbevolen een multi-doseer vaccinatiesysteem te gebruiken bij gebruik van de presentaties met een groter aantal doseringen.

Basisvaccinatie:
Dien één dosis van 2 ml toe volgens het onderstaande vaccinatie schema:
1ste injectie: vanaf een leeftijd van 3 maanden.
2de injectie: drie weken na de eerste injectie.

Hervaccinatie:
Ieder vaccinatieschema dient goedgekeurd te zijn door de bevoegde Autoriteiten of door de verantwoordelijke dierenarts, rekening houdend met de lokale epidemiologische situatie.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

Nul dagen.

Bijwerkingen 

Er werden geen bijwerkingen waargenomen na de eerste injectie met een enkelvoudig dosis vaccin aan kalveren. Na de tweede vaccinatie met een enkelvoudige dosis, werd bij de gevaccineerde kalveren gedurende de eerste 24 uur een matige, voorbijgaande, maar significante stijging van de gemiddelde rectale temperatuur van 0,4ºC waargenomen. Op de tweede dag na vaccinatie was de rectale temperatuur genormaliseerd.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Bij gebruik in andere gedomesticeerde of wilde herkauwersoorten, waarvan gedacht wordt dat ze risico op infectie lopen, dient men het vaccin met zorg te gebruiken. Het wordt aanbevolen het vaccin op een klein aantal dieren te testen, voorafgaande aan massavaccinatie. De mate van werkzaamheid bij andere soorten kan verschillen ten opzichte van de werkzaamheid die bij runderen is waargenomen. Er is geen informatie beschikbaar over het gebruik van het vaccin bij seropositieve dieren, inclusief de dieren met maternaal verkregen antilichamen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Alleen gebruiken bij gezonde dieren.

Registratienummer

EU/2/09/105/001

EU/2/09/105/002

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag