Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Rispoval Pasteurella

Werkzaam bestanddeel 

Met formaldehyde geïnactiveerde antigenen van Mannheimia haemolytica (voorheen Pasteurella haemolytica) Type A1:

- leukotoxoïd:

- kapsel-polysaccharide antigeen:

≥200 ELISA eenheden;

≥345 ELISA eenheden.

Doeldier

Rund (niet-melkgevend rund).

Indicaties 

Voor de actieve immunisatie van runderen vanaf de leeftijd van 3 maanden ter vermindering van respiratoire aandoeningen geassocieerd met Mannheimia haemolytica (voorheen Pasteurella haemolytica) Type A1.

Immuniteitsduur: 4 maanden.

Toedieningswijze en dosering 

Subcutaan of intramusculair.

Eénmalige vaccinatie met één dosis per dier.

Het lyofilisaat reconstitueren in de bijbehorende suspendeervloeistof.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dracht.

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: nul dagen.

Bijwerkingen 

- Lokale vaccinatiereactie;

- Tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet toepassen binnen een maand na het toedienen van hyperimmuun-serum of immunosuppressieve middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Voor degene die het diergeneesmiddel toedient:

Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid miniem is. Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft. Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

Voor de arts:

Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.

Registratienummer

REG NL 8661

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag.