Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Rispoval 3

Werkzaam bestanddeel  

Lyofilisaat:
Parainfluenza 3 virus, gemodificeerd levend, stam RLB103 105,0 tot 108,6 CCID50
Bovine Respiratoir Syncytial virus, gemodificeerd levend, stam 375 105,0 tot 107,2 CCID50

Vloeibare fractie:
Geïnactiveerd Bovine Virus Diarree virus (BVDV) type 1, stammen 5960 (cytopathogeen) en 6309 (niet cytopathogeen), een gemiddelde serumneutraliserende titer in cavia’s inducerend van tenminste 3,0 log2

CCID50= Cell Culture Infectious Dose 50%

Doeldier

Rundvee

Indicaties 

Actieve immunisatie van kalveren vanaf een leeftijd van 12 weken ter:
- vermindering van de virusuitscheiding en de klinische symptomen veroorzaakt door het bovine PI3 virus,
- vermindering van de virusuitscheiding,veroorzaakt door een BRSV infectie,
- vermindering van de virusuitscheiding en de ernst van de leucopenie, veroorzaakt door een BVDV type 1 infectie.

Aanvang van de immuniteit: vanaf 3 weken na de vaccinatie

Duur van de bescherming: 6 maanden (aangetoond door challenge studies) voor het BRSV en BVDV type 1. Een immuniteitsduur voor het PI3 virus is niet vastgesteld.

Er is geen effectiviteit aangetoond ten aanzien van BVDV type 2 stammen.

Toedieningswijze en dosering 

Reconstitueer het vaccin door het lyofilisaat te mengen met de suspensie in 2 stappen:

  1. Injecteer 10 ml van de suspensie op het lyofilisaat in de flacon van het lyofilisaat.
  2. Goed schudden en het gereconstitueerde lyofilisaat opzuigen uit de flacon van het lyofilisaat en vermengen met de suspensie in de flacon van de suspensie.

Dien 1 dosis (4 ml) van het gereconstitueerde vaccin intramusculair toe volgens het volgende vaccinatie schema:
Eerste injectie: vanaf een leeftijd van 12 weken
Tweede injectie: 3-4 weken later.

De dieren dienen bij voorkeur gevaccineerd te worden tenminste 3 weken vóór een periode van stress of een hoog infectierisico zoals hergroepering of transport van dieren, of aan het begin van het herfstseizoen. Indien bescherming tegen BRSV en BVDV type 1 vereist is, dienen de dieren na 6 maanden opnieuw gevaccineerd te worden. De immuniteitsduur van de PI3 component is niet bekend.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

Nul dagen

Bijwerkingen 

Toediening van het vaccin kan leiden tot een voorbijgaande en milde hyperthermie die tot 2 dagen kan duren, en tot een kleine voorbijgaande lokale ontstekingsreactie tot ongeveer 0,5 cm die binnen 15 dagen verdwijnt. In zeer zeldzame gevallen zouden zich overgevoeligheidsreacties kunnen voordoen.
In het geval van een anafylactische reactie dient een symptomatische behandeling toegepast te worden.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Geen dieren vaccineren die niet gezond zijn.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In het geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Registratienummer

REG NL 10258

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag