Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Rimadyl cattle

Werkzaam bestanddeel 

Per ml: Carprofen 50 mg

Doeldier

Rund

Indicaties 

Het product is geïndiceerd als ondersteunende behandeling bij een antimicrobiële therapie om de klinische symptomen te verminderen bij acute infectieuze respiratoire aandoeningen en bij acute mastitis bij rundvee.

Toedieningswijze en dosering 

Eenmalige subcutane injectie in een dosering van 1,4 mg carprofen per kg lichaamsgewicht (1 ml/35 kg), in combinatie met een passende antibioticum therapie.
Gebruik bij de behandeling van een groep dieren een optreknaald om overmatig aanprikken van de stop te voorkomen. De flacon dient niet meer dan 20 maal aangeprikt te worden.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hart-, lever- of nieraandoeningen.
Niet gebruiken bij dieren die lijden aan gastro-intestinale ulceratie of bloedingen.
Niet gebruiken in geval er bewijs is van dyscrasie van het bloed.
Niet gebruiken in geval van bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor (een van) de hulpstoffen. 

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: 21 dagen
Melk: Nul dagen

Bijwerkingen 

Studies bij rundvee hebben aangetoond dat er zich op de injectieplaats een voorbijgaande plaatselijke reactie kan voordoen.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

- Vermijd gebruik bij gedehydrateerde of hypovolemische dieren of dieren met hypotensie, omdat er een potentieel risico bestaat op verhoogde renale toxiciteit.
- Gelijktijdige toediening met potentieel nefrotoxische middelen dient vermeden te worden.
- De voorgeschreven dosis en de duur van de behandeling dienen niet te worden overschreden.
- Geen andere NSAID’s tegelijkertijd of binnen 24 uur na elkaar toedienen.
- Daar een therapie met NSAID’s vergezeld kan gaan van een GI of renale stoornis dient overwogen te worden om een ondersteunende vloeistoftherapie toe te passen, speciaal in geval van de behandeling van acute matitis.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Zoals ook bij andere NSAID’s is voor carprofen in laboratorium studies aangetoond dat fotosensibilisatie kan optreden. Vermijd huidcontact met het diergeneesmiddel. Mocht dit toch plaatsvinden, spoel het betreffende gebied dan onmiddellijk schoon.

Registratienummer

REG NL 10130

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag