Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

OrbeSeal

Werkzaam bestanddeel 

Elke injector met 4 g bevat: Bismuth subnitraat, zwaar 2,6 g

Doeldier

Rund (melkkoeien).

Indicaties 

Preventie van nieuwe intramammaire infecties gedurende de gehele droogstandperiode.

Bij koeien die beschouwd worden als zijnde vrij van subklinische mastitis kan OrbeSeal op zichzelf gebruikt worden voor droogzetmanagement en mastitiscontrole.

Selectie van de koeien voor behandeling met OrbeSeal dient gebaseerd te zijn op veterinaire klinische beoordeling. Selectiecriteria kunnen gebaseerd zijn op het mastitis- en celgetalverleden van de individuele koeien of erkende testen voor het aantonen van subklinische mastitis of bacteriologische monstername.

Toedieningswijze en dosering 

Uitsluitend voor intramammaire toediening

Breng de inhoud van één injector OrbeSeal in elk uierkwartier in, direct na de laatste melkbeurt van de lactatieperiode (bij het droogzetten). Speen of uier na het inbrengen van het product niet masseren.

Om het risico op mastitis na toediening te voorkómen, dient er voor gezorgd te worden dat er geen pathogenen ingebracht worden in de speen.

Het is essentieel dat de speen grondig gereinigd en gedesinfecteerd wordt met medicinale alcohol of met een met alcohol geïmpregneerd tepeldoekje. De spenen dienen schoongemaakt te worden tot er op de tepeldoekjes geen zichtbaar vuil meer achterblijft. Daarna de spenen op laten drogen voordat het product ingebracht wordt. Breng aseptisch in en zorg ervoor dat de punt van de injector niet verontreinigd wordt. Aangeraden wordt om na het inbrengen een geschikte tepeldip of -spray te gebruiken.

Contra-indicaties

Gebruik niet alleen dit product bij koeien met subklinische mastitis op het moment van droogzetten.

Niet gebruiken bij koeien met klinische mastitis op het moment van droogzetten. 

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: nul dagen
Melk: nul dagen

Bijwerkingen 

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Het is een goede gewoonte om droogstaande koeien geregeld te controleren op verschijnselen van klinische mastitis. Indien zich in een verzegeld kwartier een klinische mastitis ontwikkelt, dient het aangetaste kwartier handmatig uitgetrokken te worden, voordat een geschikte therapie ingesteld wordt.
Om het risico op verontreiniging te beperken, mag de injector niet ondergedompeld worden in water.
Injector voor eenmalig gebruik.
Daar OrbeSeal geen antimicrobiële werking heeft, is het belangrijk dat er bij het inbrengen een strikt aseptische techniek toegepast wordt.
Pas geen ander intramammair product toe ná de toepassing van OrbeSeal.
Bij koeien die sub-klinische mastitis zouden kunnen hebben, kan OrbeSeal gebruikt worden, volgend op de behandeling van het geïnfecteerde kwartier met een daartoe geschikt antibiotica bevattend droogzetpreparaat.

Registratienummer

REG NL 10082

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag