Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Effydral

Werkzaam bestanddeel 

Per tablet:

Natriumchloride 2,34 g
Kaliumchloride 1,12 g
Natriumbicarbonaat 6,72 g
Citroenzuur-anhydraat 3,84 g
Lactose 32,44 g
Glycine 2,25 g

Doeldier

Rund (kalveren)

Indicaties 

Bestrijding van dehydratie ten gevolge van diarree veroorzaakt door bacteriële en/of virale infectie.

Toedieningswijze en dosering 

Een gebruiksklare oplossing wordt bereid door het toevoegen van 1 bruistablet aan 1liter handwarm (circa 37°C) water. Bereid deze oplossing zo kort mogelijk voor de verstrekking aan het kalf en maak hierbij steeds gebruik van schoon water en schone emmers.
Door het toevoegen van één bruistablet aan één liter water ontstaat een gebruiksklare, isotone oplossing met de volgende samenstelling:

Bestanddeel en hoeveelheid per liter gebruiksklare oplossing:
Natrium 120 mmol
Kalium 15 mmol
Chloor 55 mmol
Bicarbonaat + citraat 80 mmol*
Lactose 90 mmol**
Glycine 30 mmol

* Hoeveelheid alkaliserende bestanddelen, uitgedrukt in bicarbonaat-equivalenten.
** 90 mmol lactose is equivalent met 180 mmol glucose.

Direct bij het waarnemen van diarree dient de (kunst)melkvoedering te worden gestaakt. In plaats van de normale (kunst)melkgift wordt het kalf gedurende twee dagen, tweemaal daags, twee tot drie liter van de gebruiksklare oplossing gegeven.
Gedurende de volgende twee dagen wordt het kalf tweemaal daags één tot anderhalve liter van de gebruiksklare oplossing, gemengd met een gelijke hoeveelheid (kunst) melk, gegeven.
Meestal kan daarna de normale (kunst)melkvoedering worden hervat. Overleg zonodig met uw dierenarts over de wijze van vervolgen van de behandeling.
Indien het kalf ernstig is gedehydreerd dient de verstrekking van het middel te worden verdeeld over 3 tot 4 giften per dag.
Zonodig kan voor de toediening van de gebruiksklare oplossing een slokdarmsonde worden gebruikt.
Indien gewenst kan een kalf gedurende 4 dagen uitsluitend de gebruiksklare oplossing worden gegeven zonder dat nadelige gevolgen optreden.

Contra-indicaties

In geval van een complete obstructie van het maagdarmkanaal dient bij het oraal verstrekken van vloeistoffen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te worden genomen.

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: 0 dagen

Bijwerkingen 

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Indien kalveren van het middel een te geconcentreerde oplossing hebben genomen, dient in ruime mate drinkwater te worden verstrekt.

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Registratienummer

REG NL 8445 

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag