Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Cydectin 0,5% Pour-On

Werkzaam bestanddeel 

Per ml:
Moxidectine 5 mg

Doeldier

Rund

Indicaties 

Toepassing in het weideseizoen
Voor de bestrijding van infecties veroorzaakt door:

- Volwassen en larvale stadia van maagdarmwormen van:
· Haemonchus placei
· Ostertagia ostertagi
· Trichostrongylus axei
· Nematodirus helvetianus
·
Cooperia oncophora
· Cooperia punctata (volwassen)
·
Oesophagostomum radiatum (volwassen)
·
Bunostomum phlebotomum (volwassen)

- Volwassen longwormen:
· Dictyocaulus viviparus

- Hoornvliegen:
· Haematobia irritans

Het product verhindert herinfecties door Ostertagia ostertagi gedurende 5 weken en Dictyocaulus viviparus gedurende 6 weken.

Toepassing in het weide- en stalseizoen
Voor de bestrijding van infecties veroorzaakt door:

- Luizen:
· Linognathus vituli
· Haematopinus eurysternus
· Solenopotes capillatus
· Bovicola bovis (Damalinia bovis)

- Maagdarmwormen:
· Larvale stadia van Ostertagi ostertagi

Toepassing in het stalseizoen

- Schurftmijten:
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes ovis
· Chorioptes bovis

Toedieningswijze en dosering 

Per behandeling 500 μg moxidectine per kg lichaamsgewicht (1 ml/10 kg lichaamsgewicht).
Toedienen over het midden van de rug van het dier van de schoft tot de staartinplant.
Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

(Orgaan) vlees: 14 dagen
Melk: 0 dagen.

Bijwerkingen 

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Het natregenen van dieren binnen 24 uur na behandeling kan een nadelige invloed hebben op de werkzaamheid.

De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat deze de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:

o herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode,
o onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het product of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).

Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(s) duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep met een andere werkingsmechanisme worden toegediend.
Derhalve dient het gebruik van dit diergeneesmiddel gebaseerd te worden op nationale epidemiologische gegevens (regionaal en op bedrijfsniveau) met betrekking tot de gevoeligheid van de nematoden en geadviseerd te worden hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen beperkt kan worden.

Overige voorzorgsmaatregelen betreffende de effecten op het milieu

Moxidectine voldoet aan de criteria voor een (zeer) persistente, bioaccumulatieve en toxische (PBT) stof; blootstelling van het milieu aan moxidectine moet daarom voor zover mogelijk worden beperkt. Behandelingen mogen alleen indien nodig worden toegediend en moeten gebaseerd zijn op het aantal eieren in de feces of beoordeling van het risico op infestatie van een dier en/of kudde.

Net als andere macrocyclische lactonen heeft moxidectine een potentieel schadelijk effect op niet-doelorganismen:

  • Moxidectine-bevattende feces die door behandelde dieren in de weide wordt uitgescheiden, kan tijdelijk leiden tot een afname van de abundantie van mest-etende organismen. Na behandeling van rundvee met het diergeneesmiddel kunnen hoeveelheden moxidectine die mogelijk toxisch zijn voor mestvliegsoorten gedurende een periode van meer dan 2 weken worden uitgescheiden en kan de abundantie van mestvliegen in die periode afnemen. In laboratoriumtesten is vastgesteld dat moxidectine tijdelijk effect kan hebben op de reproductie van mestkevers; veldonderzoeken wijzen echter niet op langetermijneffecten. Desondanks is het in geval van herhaalde behandelingen met moxidectine (zoals met diergeneesmiddelen van dezelfde klasse van anthelmintische middelen) raadzaam dieren niet elke keer op dezelfde weide te behandelen zodat mestfaunapopulaties zich kunnen herstellen.
  • Moxidectine is intrinsiek toxisch voor in het water levende organismen, waaronder vissen. Het diergeneesmiddel mag alleen worden gebruikt volgens de instructies op het etiket. Op basis van het uitscheidingsprofiel van moxidectine bij toediening als de pour-onformulering mogen behandelde dieren geen toegang hebben tot waterlopen gedurende de eerste week na behandeling.

Registratienummer

REG NL 9405

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag