Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Equip WNV

Werkzame bestanddelen
Geïnactiveerd West Nile virus,stam VM-2
Adjuvans: SP olie

Doeldier
Paard

Indicaties
Voor de actieve immunisatie van paarden met een leeftijd van 6 maanden of ouder tegen de ziekte veroorzaakt door het West Nile virus, door vermindering van het aantal viraemische paarden na infectie met WNV lineage 1 of 2 stammen en ter vermindering van duur en ernst van klinische symptomen veroorzaakt door WNV lineage2 stammen.

Aanvang van immuniteit: 3 weken na de basisvaccinatie.
Duur van immuniteit: 12 maanden na de basisvaccinatie voor WNV lineage 1 stammen. Voor WNV lineage 2 stammen is de duur van immuniteit niet vastgesteld.

Toedieningswijze en dosering
Dien de volledige inhoud van de spuit (1 ml) door diepe intramusculaire injectie in de nek toe, volgens onderstaand schema:

  • Basisvaccinatie: eerste injectie vanaf 6 maanden leeftijd, tweede injectie 3-5 weken later.
  • Hervaccinatie: een voldoende mate van bescherming zou verkregen moeten worden met een jaarlijkse hervaccinatie met een enkele 1 ml dosis, ondanks dat dit schema niet volledig gevalideerd is.

Contra-indicaties
Geen.

Bijwerkingen
In zeer zeldzame gevallen werden na vaccinatie op de plaats van toediening voorbijgaande lokale reacties waargenomen in de vorm van matige lokale zwelling (met een maximale diameter van 1 cm). Deze reacties verdwijnen spontaan binnen 1 tot 2 dagen, en gaan soms gepaard met pijn en matige depressie. In zeer zeldzame gevallen kan er een voorbijgaande temperatuursverhoging voorkomen die tot 2 dagen duurt. .

Zoals na elke vaccinatie, kunnen nu en dan overgevoeligheidsreacties voorkomen.
Indien een dergelijke reactie zich voordoet, dient direct een passende behandeling gestart te worden.

Wachttermijn
Nul dagen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Vaccineer alleen gezonde dieren.

Vaccinatie kan interfereren met bestaande sero-epidemiologische onderzoeken. Echter, gezien er zelden een IgM respons na vaccinatie volgt, is een positief IgM-ELISA testresultaat een sterke aanwijzing voor een natuurlijke infectie met het West Nile virus. Indien het vermoeden bestaat, naar aanleiding van een positieve IgM respons, dat er sprake is van een infectie, dienen aanvullende tests te worden uitgevoerd om aan te tonen of het dier geïnfecteerd is of gevaccineerd is.

Er zijn geen specifieke studies uitgevoerd om de afwezigheid van interferentie aan te tonen van maternaal verkregen antilichamen met de opname van het vaccin. Derhalve wordt aanbevolen veulens jonger dan 6 maanden niet te vaccineren.

Dracht en lactatie:
Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.
Er zijn geen specifieke studies verricht naar de werkzaamheid bij drachtige merries. Het kan derhalve niet uitgesloten worden dat een milde immuundepressie, welke waargenomen kan worden tijdens de dracht, interfereert met de opname van het vaccin.

Registratienummer
REG NL 100926
UDD

Nadere informatie
Zie bijsluiter of op aanvraag