Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Equest

Werkzame bestanddelen
Moxidectine 18,92 mg/g

Doeldier
Paard en pony’s

Indicaties
Bij paarden en pony’s: Het diergeneesmiddel is geïndiceerd voor de behandeling van infecties veroorzaakt door voor moxidectine gevoelige stammen van:

Grote strongyliden.

 • Strongylus vulgaris (volwassen en arteriële stadia)
 • Strongylus edentatus (volwassen en viscerale stadia)
 • Triodontophorus brevicauda (volwassen)
 • Triodontophorus serratus (volwassen)
 • Triodontophorus tenuicollis (volwassen)

Kleine strongyliden (volwassen en intraluminale larvale stadia )

 • Cyathostomum spp.
 • Cylicocyclus spp.
 • Cylicostephanus spp.
 • Cylicodontophorus spp.
 • Gyalocephalus spp.

Ascariden

 • Parascaris equorum (volwassen en larvale stadia)

Andere wormsoorten

 • Oxyuris equi (volwassen en larvale stadia)
 • Habronema muscae (volwassen)
 • Gasterophilus intestinalis (L2, L3)
 • Gasterophilus nasalis (L2, L3)
 • Strongyloides westeri (volwassen)
 • Trichostrongylus axei

Het diergeneesmiddel heeft een aanhoudende werking gedurende twee weken tegen kleine strongyliden. De uitscheiding van kleine strongyliden eieren wordt gedurende 90 dagen onderdrukt. Het diergeneesmiddel is effectief tegen in het darmslijmvlies verblijvende (ontwikkelende) L4 stadia van de kleine strongyliden. Op 8 weken na behandeling zijn vroege (hypobiotische) L3 stadia van de kleine strongyliden geëlimineerd.

Merries kunnen tijdens de gehele dracht en tijdens de lactatie worden behandeld

Toedieningswijze en dosering
Een éénmalige orale toediening van 400 μg moxidectine/kg lichaamsgewicht met gebruik van de gekalibreerde spuit. Elke maatstreep komt overeen met 25 kg lichaamsgewicht.

Een spuit is voor de behandeling van een paard van 700 kg.

Contra-indicaties
Niet toedienen aan veulens jonger dan 4 maanden.
Niet toedienen in geval van bekende overgevoeligheid voor het actieve bestanddeel, ieder ander milbemycine of ieder ander bestanddeel van het diergeneesmiddel

Bijwerkingen
Ataxie, depressie, buikpijn, spiertremoren, een afhangende onderlip en zwelling van de neus kunnen zeer zelden waargenomen worden bij jonge dieren. Deze bijwerkingen zijn meestal van voorbijgaande aard en verdwijnen in de meeste gevallen vanzelf.

Wachttermijn
Vlees en slachtafval: 32 dagen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Om overdosering te voorkomen dient te worden toegezien op een nauwkeurige dosering bij veulens, vooral bij lichte veulens of pony veulens.
Gebruik niet dezelfde spuit voor de behandeling van meer dan een (1) dier, tenzij paarden bij elkaar lopen of in direct contact zijn met elkaar op het zelfde bedrijf.

Equest orale gel is speciaal geformuleerd voor gebruik alleen bij paarden. Bij honden of katten kunnen zich door de concentratie van moxidectine in dit diergeneesmiddel ongewenste effecten voordoen, indien ze in de gelegenheid worden gesteld om gemorste pasta op te nemen of toegang hebben tot gebruikte spuiten.

Overige voorzorgsmaatregelen betreffende de effecten op het milieu

Moxidectine voldoet aan de criteria voor een (zeer) persistente, bioaccumulatieve en toxische (PBT) stof; blootstelling van het milieu aan moxidectine moet daarom voor zover mogelijk worden beperkt. Behandelingen mogen alleen indien nodig worden toegediend en moeten gebaseerd zijn op het aantal eieren in de feces of beoordeling van het risico op infestatie van een dier en/of kudde. Ter vermindering van de emissie van moxidectine in het oppervlaktewater en op basis van het uitscheidingsprofiel van moxidectine bij toediening als de orale formulering aan paarden mogen behandelde dieren geen toegang hebben tot waterlopen gedurende de eerste week na behandeling.

Net als andere macrocyclische lactonen heeft moxidectine een potentieel schadelijk effect op niet doelorganismen, in het bijzonder in het water levende organismen en mestfauna:

 • Moxidectine-bevattende feces die door behandelde dieren in de weide wordt uitgescheiden, kan tijdelijk leiden tot een afname van de talrijkheid van mest-etende organismen. Na behandeling van paarden met het diergeneesmiddel kunnen hoeveelheden moxidectine die mogelijk toxisch zijn voor mestkevers en -vliegen gedurende een periode van meer dan 1 week worden uitgescheiden en kan de talrijkheid van mestfauna in die periode afnemen.
 • Moxidectine is intrinsiek toxisch voor in het water levende organismen, waaronder vissen. Het diergeneesmiddel mag alleen worden gebruikt volgens de instructies op het etiket.ü

Registratienummer
REG NL 9548
URA

Nadere informatie
Zie bijsluiter of op aanvraag