Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Detogesic

Werkzame bestanddelen
detomidinehydrochloride

Doeldier
Paard

Indicaties
Voor de sedatie en lichte analgesie van paarden, om lichamelijke onderzoeken en behandelingen, zoals kleine chirurgische ingrepen, te vergemakkelijken.

Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt voor:
- Medische onderzoeken (bijv. endoscopie, rectale en gynaecologische onderzoeken, radiografie).
- Kleine chirurgische ingrepen (bijv. behandeling van wonden, gebitsbehandeling, peesbehandeling, excisie van huidtumoren, tepelbehandeling).
- Voorafgaand aan behandeling en medicatie (bijv. maagsonde, beslaan van paarden).
Als pre-medicatie vóór toediening van anesthetica via injectie of inhalatie.

Toedieningswijze en dosering
Uitsluitend voor intraveneus (iv) gebruik. Het diergeneesmiddel dient langzaam te worden ingespoten. Intraveneuze toediening versnelt het effect.

Uitsluitend gebruiken voor sedatie: doseringstabel

Dosering
in mcg/kg
Dosering
in ml/100 kg
Niveau van sedatie Aanvang
van effect (min)
Duur van effect (uren)
10-20 0,1-0,2 Licht 3-5 0,5-1
20-40 0,2-0,4 Matig 3-5 0,5-1

Wanneer langdurige sedatie en analgesie is vereist, kunnen doseringen van 40 tot 80 mcg/kg worden gebruikt. De duur van het effect bedraagt maximaal 3 uur. Het is raadzaam na toediening van detomidine 15 minuten te wachten alvorens te starten met de geplande ingreep.

Voor combinatie met andere diergeneesmiddelen voor het intensiveren van sedatie of voor premedicatie voorafgaand aan algemene anesthesie kunnen doseringen van 10 tot 30 mcg/kg worden gebruikt. Raadpleeg voorafgaand aan gebruik in combinatie met andere diergeneesmiddelen zoals butorfanol of ketamine, de relevante productgegevens voor doseringssnelheden. Wacht 5 minuten na toediening van detomidine, tot het paard diep is gesedeerd, alvorens een volgende behandeling te starten.

Om een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om overdosering te vermijden. Het diergeneesmiddel dient niet te worden vermengd met andere diergeneesmiddelen.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij dieren met leverinsufficiëntie of nierfalen.
Niet gebruiken bij dieren met algemene gezondheidsproblemen (bijv. gedehydrateerdedieren).
Niet gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de dracht. In de voorafgaande maanden en tijdens lactatie uitsluitend gebruiken overeenkomstig de risico/batenanalyse van de behandelend dierenarts.
Niet gebruiken in combinatie met butorfanol bij paarden die lijden aan koliek.
Niet gebruiken in combinatie met butorfanol bij drachtige merries.

Bijwerkingen
Injectie van detomidine kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:
- Bradycardie;
- Voorbijgaande hypo- en/of hypertensie;
- Ademhalingsdepressie, zelden hyperventilatie;
- Verhoging van de bloedsuikerspiegel;
- Zoals bij andere sedativa, kunnen zich in zeldzame gevallen paradoxale reacties (excitaties) ontwikkelen;
- Ataxie;
- Hartritmestoornis, atrioventriculair en sino-atriaal blok.
- Hartritmestoornis, atrioventriculair en sino-atriaal blok.
- Uteriene contracties

Bij doseringen van meer dan 40 mcg/kg lichaamsgewicht, kunnen de volgende symptomen worden waargenomen: zweten, pilo-erectie en spiertremors, voorbijgaande penisprolaps bij hengsten en ruinen.

In zeer zeldzame gevallen kunnen paarden milde symptomen van koliek vertonen na toediening van alfa-2-sympathomimetica, omdat stoffen van deze klasse tijdelijk de darmmotiliteit afremmen.
Men dient voorzichtig te zijn met het voorschrijven van het diergeneesmiddel bij paarden die tekenen van koliek of verstopping vertonen. Een diuretisch effect wordt doorgaans binnen 45 tot 60 minuten na behandeling waargenomen.

Wachttermijn
(Orgaan)vlees: 2 dagen.
Melk: 12 uur.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Bij aanvang van de sedatie kunnen paarden beginnen te wankelen en het hoofd snel laten zakken, terwijl ze rechtop blijven staan. Om letsel bij paard en mensen gedurende de behandeling van paarden te voorkomen, dient de locatie voor de behandeling met zorg te worden gekozen.
Om eigen letsel te voorkomen dienen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

Dieren in shocktoestand of die lijden aan lever- of nierziekte, dienen uitsluitend te worden behandeld overeenkomstig de risico/batenbeoordeling door de behandelend dierenarts.

Het diergeneesmiddel dient niet te worden gebruikt bij dieren die lijden aan hartziekten (met reeds bestaande bradycardie en risico van atrioventriculair blok), ademhalings, lever- of nierinsufficiënties of enige andere buitengewone stresscondities.
Het wordt geadviseerd geen voer te verstrekken gedurende tenminste 12 uur voorafgaand aan de anesthesie. Water of voer dient pas aan de behandelde dieren te worden verstrekt, nadat het effect van het diergeneesmiddel is uitgewerkt.

Bij pijnlijke ingrepen, dient detomidine uitsluitend te worden gebruikt in combinatie met een analgeticum of plaatselijk anestheticum.
In afwachting van de sedatie, dienen dieren in een rustige omgeving te verblijven.
De combinatie van detomidine/butorfanol dient niet te worden gebruikt bij paarden met een voorgeschiedenis van leverziekte of hartafwijkingen.

Registratienummer
REG NL 10466
UDD

Nadere informatie
Zie bijsluiter of op aanvraag