Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Convenia

CONVENIA®, 80 mg/ml poeder en oplosmiddel ter bereiding van een oplossing voor injectie voor honden en katten. • Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - EU/2/06/059/001-002- REG NL 10405

Werkzaam bestanddeel: Na reconstitutie: cefovecin 80 mg/ml (als natrium zout).

Doeldier: hond en kat.

Indicaties *hond: behandeling van infecties van huid en weke delen, inclusief pyodermie,

wonden en abcessen, alsmede behandeling van urineweg infecties, geassocieerd met de in de bijsluiter genoemde bacteriën. Aanvullende behandeling op mechanische of chirurgische periodontale therapie bij de behandeling van ernstige infecties van tandvlees en periodontale weefsels, geassocieerd met Porphyromonas spp. en Prevotella spp. *kat: behandeling van abcessen en wonden van huid en weke delen, alsmede behandeling van urineweg infecties, geassocieerd met de in de bijsluiter genoemde bacteriën. • Voor infecties waarvoor een langere behandelingsduur nodig is. De antimicrobiële activiteit van Convenia na eenmalige injectie houdt tot 14 dagen aan. 

Toedieningswijze en dosering: één enkelvoudige SC injectie van 8 mg/kg LG (1 ml/10 kg LG). Indien nodig kan de behandeling worden herhaald met intervallen van 14 dagen: bij huid- en weke delen infecties bij de hond tot 3 x, en bij huid - en weke delen abcessen en wonden bij katten 1x. . Zie bijsluiter.

•Contra-indicaties: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor cefalosporine of penicilline antibiotica, bij kleine herbivoren (inclusief cavia’s en konijnen) of bij honden en katten jonger dan 8 weken.

•Bijwerkingen: Zeer zelden: maagdarmsymptomen waaronder braken en/of diarree. Zie bijsluiter.

•Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen: Het is verstandig om de cefalosporinen van de derde generatie te reserveren voor de behandeling van klinische gevallen die onvoldoende reageerden, of waarvan verwacht wordt dat ze onvoldoende zullen reageren, op andere groepen antimicrobiële middelen of op cefalosporinen van de eerste generatie. Gebruik van het product dient gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten en er moet rekening gehouden worden met officiële en lokale richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen. Voor het dier: basisvereiste bij de behandeling van peridontale aandoeningen is mechanisch en/of chirurgisch ingrijpen door de dierenarts. De veiligheid is niet beoordeeld bij dieren die lijden aan een ernstige renale dysfunctie en is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Behandelde dieren dienen tot 12 weken na de laatste toediening niet voor fokdoeleinden gebruikt te worden. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die eerder overgevoeligheidsreacties voor cefovecin, andere cefalosporinen, penicillinen of andere geneesmiddelen vertoond hebben. Voor de mens: Vermijd contact met het

product indien u weet dat u er overgevoelig voor bent of u is geadviseerd om niet met dergelijke middelen te werken. Zie bijsluiter.

•Nadere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar bij de lokale vertegenwoordiger: Zoetis B.V. Postbus 81055-3009 GB Rotterdam - Nederland

(e-mail: info.nl@zoetis.com).

Gebruikt: Beschikking EMA site dated 9 april 2014 (last updated 2/10/2013)