Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Trocoxil

TROCOXIL 20/30/75/95 mg kauwtabletten voor honden •Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - EU/2/08/084/002-005-REG NL 100604/5/6/9-UDA

•Werkzaam bestanddeel: mavacoxib

•Doeldier: Honden vanaf een leeftijd van 12 maanden

•Indicaties: Behandeling van pijn en ontsteking, geassocieerd met degeneratieve gewrichtsaandoeningen waarbij een continue behandeling van langer dan één maand geïndiceerd is.

•Toedieningswijze en dosering: Oraal. 2 mg mavacoxib/kg LG (zie doseringstabel). NIET voor dagelijkse toediening. De behandeling na 14 dagen herhalen; vervolgens is het doseringsinterval één maand. Een behandelingscyclus mag niet langer zijn dan 7 opeenvolgende doses (6,5 maand). Direct vóór of tijdens de hoofdmaaltijd geven. Zie bijsluiter.

•Contra-indicaties: Niet gebruiken bij honden: jonger dan 12 maanden en/of met een lichaamsgewicht < 5 kg; met gastro-intestinale aandoeningen, inclusief ulceratie en bloedingen. Niet gebruiken bij: aanwijzingen voor bloedafwijkingen; verminderde nier- of leverfunctie, hartinsufficiëntie en/of een bekende overgevoeligheid voor sulfonamides; drachtige of lacterende honden of fokdieren; dieren met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Niet tegelijk gebruiken met glucocorticoïden of andere NSAIDs.

•Bijwerkingen: Vaak: bijwerkingen van de digestietractus, zoals braken en diarree. Zelden: verlies van eetlust, haemorrhagische diarree en melena, gastro-intestinale ulceratie, apathie, degradatie van renale biochemische parameters en verminderde nierfunctie. In zeldzame gevallen kunnen deze bijwerkingen fataal zijn. Zie bijsluiter.

•Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen: Dieren dienen een grondig klinisch onderzoek te ondergaan vóór behandeling en passend laboratoriumonderzoek ter controle van haematologie en klinische chemie wordt aanbevolen. Het wordt aanbevolen om het klinisch onderzoek een maand na aanvang van de behandeling te herhalen en vóór de toediening van de derde dosis met aanvullende controle van klinische pathologie indien passend gedurende de behandeling. Mavacoxib wordt via de gal uitgescheiden en bij aandoeningen van de lever kan de uitscheiding verminderd zijn waardoor er een excessieve accumulatie zou kunnen optreden Vermijd gebruik bij gedehydreerde of hypovolemische dieren of bij dieren met hypotensie. Gelijktijdige toediening met potentieel nefrotoxische medicijnen vermijden. Honden nauwkeurig controleren indien er tegelijk met Trocoxil een anticoagulans toegediend wordt. In geval van accidentele inname, onmiddellijk een arts raadplegen en de bijsluiter of het etiket tonen. Opname van mavacoxib kan schadelijk zijn voor kinderen en er kunnen langdurige farmacologische effecten waargenomen worden, die bv kunnen resulteren in gastro-intestinale aandoeningen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAIDs dienen contact met het diergeneesmiddel te vermijden. Zie bijsluiter.

•Nadere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar bij de lokale vertegenwoordiger: Zoetis B.V. - Postbus 81055 - 3009 GB Rotterdam (e-mail: info.nl@zoetis.com).

GEBRUIKT: beschikking EMA site dated 2MEI2017