Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland
Aanvraag

Wat is het effect van Simparica op teken?

 

Werking tegen de meest voorkomende soorten

Simparica is werkzaam tegen de 4 belangrijkste tekensoorten in Europa gedurende ten minste 5 weken.

<i>Ixodes ricinus (schapenteek) <sup>7</sup></i>

Gastheren
Wilde en gedomesticeerde kleine en grote zoogdieren, vogels en reptielen en amfibieën.

Leefomgeving
Grasland, vochtige en droge heide en bossen. Worden aangetroffen in voorstedelijke en stedelijke gebieden

Ziekte-overdracht
Ziekte van Lyme en anaplasmose

<i>Ixodes hexagonus<sup>7</sup></i>

Gastheren
Egels, vossen, fretten, honden, katten, knaagdieren en af en toe vogels

Leefomgeving
Op de gastheer of in het nest.
Aanwezig in voorstedelijke en stedelijke gebieden

Ziekte-overdracht
Ziekte van Lyme en anaplasmose

<i>Dermacentor reticulatus<sup>7</sup></i>

Gastheren
Gedomesticeerde en wilde dieren, o.a. honden, paarden, vee, vossen, hazen en egels

Leefomgeving
Grasland, weide en bossen

Ziekte-overdracht
Babesiose

<i>Rhipicephalus sanguineus<sup>8</sup></i>

Gastheren
Gedomesticeerde en wilde dieren, o.a. honden, paarden, vee, vossen, hazen en egels

Leefomgeving
Kennels en andere beschutte plaatsen

Ziekte-overdracht
Ehrlichia

<i>Ixodes ricinus (schapenteek) <sup>7</sup></i>
<i>Ixodes hexagonus<sup>7</sup></i>
<i>Dermacentor reticulatus<sup>7</sup></i>
<i>Rhipicephalus sanguineus<sup>8</sup></i>

Prevalentie-overzichtskaarten geven alleen de monsters weer die zijn aangeleverd door dierenartsenpraktijken die deelnamen aan het onderzoek. Dit wil dus niet zeggen dat de prevalentie van deze teken zich beperkt tot deze gebieden.

De enige geregistreerde behandeling met een tekendodende werking tegen de 4 belangrijkste tekensoorten, waaronder Ixodes hexagonus, in het VK & de EU, die gedurende ten minste 35 dagen aanhoudt1

Aanhoudende dodende werking

Simparica biedt een aanhoudende tekendodende werking gedurende ten minste 35 dagen, dus langer dan het maandelijkse behandelinterval om het risico op lacunes in de bescherming te minimaliseren.

 

De werkzaamheid van Simparica tegen teken 9, 10, 11, 12
% vermindering in levende tekentellingen
Dagen na toediening

Onmiddellijke en aanhoudende dodende werking

Simparica doodt teken (I. ricinus) binnen 12 uur na aanhechting gedurende 28 dagen na toediening van het product4. Deze onmiddellijke tekendodende werking minimaliseert het risico op overdracht van door teken overgedragen aandoeningen.