Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Palladia

PALLADIA® film-omhulde tabletten voor honden 10, 15 en 50 mg •Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - EU/2/09/100/001-003 REG NL 102791/102792/102793 UDA

•Werkzaam bestanddeel: toceranib fosfaat overeenkomend met 10/15/50 mg toceranib

•Doeldier: Hond

•Indicaties: Behandeling van niet-operabele Patnaik graad II (intermediaire graad) of III (hoge graad), recidiverende mastceltumoren van de huid bij honden.

•Toedieningswijze en dosering: Oraal. De aanvangsdosis is ongeveer 3,25 mg toceranib/kg lichaamsgewicht, elke 2e dag toegediend (zie bijsluiter). De toe te dienen dosis dient gebaseerd te zijn op veterinaire beoordelingen, die de eerste zes weken wekelijks uitgevoerd worden en daarna elke zes weken. De tabletten dienen in zijn geheel toegediend te worden en niet te worden gebroken of fijngemaakt.

•Contra-indicaties: Niet gebruiken bij: drachtige of lacterende teven of bij honden die bedoeld zijn om mee te fokken; overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen; honden jonger dan 2 jaar of met een lichaamsgewicht van minder dan 3 kg; honden met gastro-intestinale bloedingen.

•Bijwerkingen: zeer vaak: gewichtsverlies, diarree, neutropenie, bloed in de feces/hemorrhagische diarree/gastro-intestinale bloedingen, anorexie, lethargie, braken, kreupelheid/musculo-skeletaire aandoeningen, dehydratie, dermatitis, pruritis, verhoogd alanine aminotransferase, trombocytopenie, verlaagd albumine, verlaagde hematocriet. Zie bijsluiter.

•Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen: Voor elke mastceltumor die te behandelen is door middel van een operatie, dient operatie de eerste keuze van behandeling te zijn. De honden dienen zorgvuldig gecontroleerd te worden. De behandeling dient blijvend gestaakt te worden als ernstige bijwerkingen zich opnieuw voordoen of aanwezig blijven ondanks een passende ondersteunende zorg en verlaging van de dosis. Kinderen mogen niet in contact komen met Palladia. Kinderen weghouden van feces, urine of braaksel van behandelde honden. Zwangere vrouwen dienen Palladia niet routinematig toe te dienen. Als Palladia per ongeluk is ingenomen dient onmiddellijk een arts teworden geraadpleegd. Zie bijsluiter.

•Nadere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar bij de lokale vertegenwoordiger: Zoetis B.V. - Postbus 81055 - 3009 GB Rotterdam (email: info.nl@zoetis.com).

GEBRUIKT: SPC/PL EMA site 05/08/2014 (EMEA/V/C/000150 -R/0007)