Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Suvaxyn M.hyo-Parasuis

Werkzaam bestanddeel

Geïnactiveerd Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3 RP* 1 - 1,9
Geïnactiveerd Haemophilus parasuis serotype 4, stam 2170B RP* 1 - 8,1
Geïnactiveerd Haemophilus parasuis serotype 5, stam IA84-29755 RP* 1 - 3,4
* Relatieve Potentie t.o.v. een referentie in een in vitro ELISA essay

Doeldier

Varkens (vleesvarkens).

Indicaties 

Voor de actieve immunisatie van varkens ter vermindering van longlaesies veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae en ter vermindering van laesies en klinische symptomen veroorzaakt door Haemophilus parasuis serotype 4 en 5.
De aanvang van immuniteit tegen Mycoplasma hyopneumoniae is één week na de tweede vaccinatie aangetoond.
De aanvang van immuniteit tegen Haemophilus parasuis serotype 4 en 5 is 3,5 week na de tweede vaccinatie aangetoond.
Studies naar de duur van immuniteit tonen aan, dat het vaccin gedurende 6 maanden bescherming biedt na de tweede vaccinatie tegen Mycoplasma hyopneumoniae en Haemophilus parasuis serotype 4 en 5.

Toedieningswijze en dosering 

Het vaccin dient goed te worden geschud voor gebruik.
Dien een 2,0 ml dosis toe middels een intramusculaire injectie in de nek. De tweede vaccinatie dient bij voorkeur te worden toegediend aan de andere zijde van de nek.

Vaccinatieschema:
Varkens kunnen worden gevaccineerd vanaf een leeftijd van 7 dagen en ouder. Een tweede vaccinatie dient 14 – 21 dagen later te worden gegeven.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

Nul dagen.

Bijwerkingen 

Gevaccineerde dieren kunnen gewoonlijk een milde reactie krijgen op de injectieplaats (met een diameter tot 3,7 cm), welke binnen 5 dagen verdwijnt. In zeldzame gevallen kunnen reacties op de injectieplaats met een diameter van meer dan 5 cm worden waargenomen.
Bij gevaccineerde dieren treedt vaak een milde, voorbijgaande temperatuursverhoging op, welke binnen 24 uur verdwijnt. In zeldzame gevallen kan de temperatuursverhoging gedurende een wat langere periode worden waargenomen.

In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties na vaccinatie worden waargenomen.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

De werkzaamheid van de H. parasuis component van het vaccin kan afnemen door interferentie met maternale antilichamen (MDA).
Veldstudies hebben aangetoond dat maternale antilichaam titers tegen H. parasuis in de meeste gevallen significant zijn afgenomen op een leeftijd van drie weken.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Alleen gezonde dieren dienen te worden gevaccineerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Registratienummer

REG NL 101438

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag