Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

SUVAXYN MH-ONE

Werkzaam bestanddeel

Geïnactiveerd Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3 RP* (onverdund) 1,00

* Relatieve Potentie, vastgesteld middels ELISA antigeen kwantificering (in vitro potentietest), vergeleken met een referentievaccin.

Doeldier

Varkens met een minimum leeftijd van 7 dagen.

Indicaties 

Voor actieve immunisatie van varkens met een minimum leeftijd van 7 dagen ter vermindering van longlaesies veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae.
Aanvang van immuniteit: 2 weken na vaccinatie.
Duur van immuniteit: 6 maanden.

Toedieningswijze en dosering 

Eén dosis van 2,0 ml per dier dient intramusculair in de nek te worden toegediend aan varkens vanaf een leeftijd van 7 dagen. Het vaccin dient goed geschud te worden vóór gebruik en, met tussenpozen, gedurende het vaccinatieproces.

Contra-indicaties

Niet gebruiken tijdens de dracht of bij lacterende dieren.

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: Nul dagen.

Bijwerkingen 

Systemische bijwerkingen, zoals een verhoging van lichaamstemperatuur (tot 1,9°C), depressie, rillen en borstelen, komen vaak voor 4 uur na vaccinatie. Deze reacties verdwijnen spontaan binnen 24 uur zonder behandeling. Anafylactische reacties en neurologische verschijnselen zijn zeldzaam (<1/100). Lokale weefselreacties in de vorm van palpeerbare (maar niet zichtbare) zwellingen op de plaats van injectie, komen vaak voor en houden tot 2 dagen aan. Deze lokale weefselreacties kunnen tot 0,3 cm in diameter toenemen.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Alleen toedienen aan gezonde dieren.
Vermijd stress bij de dieren rond het tijdstip van vaccinatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product bevat dierlijke olie. In geval van accidentele zelfinjectie, raadpleeg onmiddellijk een arts en toon de bijsluiter of het etiket.

Registratienummer

REG NL 102300

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag