Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Suvaxyn M.hyo

Werkzaam bestanddeel

Met binair-ethyleen-imide gedode Mycoplasma hyopneumoniae, stam P- 5722-3: ten minste 2 x 109 MHDCE*.

Doeldier

Vleesvarkens.

Indicaties 

Voor de actieve immunisatie van vleesvarkens ter vermindering van enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae.

Indien het risico van besmetting en ziekte in de eerste levensmaand gering is mag van een tweevoudige vaccinatie met dit middel volgens voorschrift in de tweede levensmaand een beter ontwikkelde immuniteit worden verwacht.

Toedieningswijze en dosering 

Intramusculair.
Tweevoudige vaccinatie vanaf de leeftijd van 1 week en bij voorkeur vóór de leeftijd van 10 weken, met telkens één dosis per dier met een tussenperiode van 2 weken.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: nul dagen.

Bijwerkingen 

Een geringe vaccinatiereactie kan voorkomen.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Registratienummer

REG NL 7785

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag