Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Synulox Bolus

Werkzaam bestanddeel 

Amoxicilline (als amoxicilline-trihydraat) 400 mg
Clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat) 100 mg

Doeldier

Kalf

Indicaties 

Behandeling van enteritis veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp.;
Navelinfecties veroorzaakt door streptococcen en E. coli.

Toedieningswijze en dosering 

Voor orale toediening

Dosering:
- Enteritis: 2 maal daags 5-10 mg amoxicilline/1,25-2,5 mg clavulaanzuur per kg lichaamsgewicht gedurende 3 tot maximaal 5 dagen
- Navelinfecties: 2 maal daags 10 mg amoxicilline/2,5 mg clavulaanzuur per kg lichaamsgewicht gedurende 3 tot maximaal 5 dagen

Contra-indicaties

Geen

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: 4 dagen.

Bijwerkingen 

Allergische reacties (allergische huidreacties, anafylaxie) kunnen voorkomen, de behandeling dient dan onmiddellijk te worden stopgezet.
Tegenmaatregelen bij een allergische reactie zijn:
In het geval van anafylaxie: epinefrine (adrenaline) en glucocorticoïden;
In het geval van allergische huidreacties: antihistaminica en / of glucocorticoïden

Bij gebruik van dit product kunnen incidenteel gastro-intestinale stoornissen voorkomen.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Niet toedienen aan herkauwende kalveren.
Niet toedienen bij dieren die overgevoelig zijn voor penicillines.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en ntionale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in evoeligheid van bacteriën voor penicillines worden bacteriologisch onderzoek en gvoeligheidstesten aanbevolen.
Net als andere penicillines mag het product niet oraal worden toegediend aan kleine knaagdieren en haasachtigen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of na contact met de huid. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporines en omgekeerd. Allergische reacties veroorzaakt door deze substanties kunnen in sommige gevallen ernstig zijn.
1. In geval van overgevoeligheid elk contact met het product vermijden.
2. In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.
3. In geval van optreden van symptomen na contact, zoals huiduitslag of aanhoudende irritatie van de ogen, dient het advies van een arts gevraagd worden en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of moeilijkheden met ademhalen zijn ernstiger symptomen, die onmiddellijke medische verzorging vereisen.

Registratienummer

REG NL 1619

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag