Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

RISPOVAL RS+PI3 IntraNasaal

Werkzaam bestanddeel 

Per dosis van 2 ml:

Werkzame bestanddelen:

- Gemodificeerd levend Bovine Parainfluenza type 3 virus (PI3V), thermosensitieve stam RLB103, ≥105,0 en ≤ 108,6 CCID50*.
- Gemodificeerd levend Bovine Respiratory Syncytial virus (BRSV), stam 375, ≥105,0 en ≤ 107,2 CCID50*.
*CCID50: Cell Culture Infective Dose 50%

Doeldier

Rund.

Indicaties 

Voor actieve immunisatie van kalveren met of zonder maternale antilichamen, vanaf een leeftijd van 9 dagen tegen BRSV en PI3V ter vermindering van de gemiddelde titer en de uitscheidingsduur van beide virussen.
Aanvang van de beschermende immuniteit: 5 dagen voor BRSV en 10 dagen voor PI3V na een enkele vaccinatie.
Beschermende immuniteitsduur: 12 weken na een enkelvoudige dosis. De beschermende immuniteitsduur tegen de PI3V fractie kan verminderd zijn bij dieren met maternale antilichamen die voor de leeftijd van 3 weken gevaccineerd zijn.

Toedieningswijze en dosering 

Reconstitueer het vaccin door de suspendeervloeistof aseptisch toe te voegen aan het poeder.
Goed schudden.

Vaccinatieschema:
Een enkelvoudige dosis van 2 ml gereconstitueerd vaccin intranasaal toedienen met behulp van de geleverde intranasale applicator aan rundvee vanaf een leeftijd van 9 dagen. Aanbevolen wordt om de applicator na elk dier te vervangen om het overbrengen van infectieuze organismen te vermijden.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

Nul dagen.

Bijwerkingen 

Uit publicaties is gebleken dat in zelden voorkomende gevallen een hypersensitiviteit-reactie opgewekt kan worden door herhaalde blootstelling aan BRSV. Bij dieren waaraan colostrum onthouden was en die gevaccineerd waren voor een leeftijd van 3 weken met een tienvoudige overdosis van het vaccin, werden een voorbijgaande temperatuursverhoging, voedingsdiarree, afwijkende feces en afwijkend gedrag waargenomen.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Uitsluitend gezonde dieren vaccineren.
Vaccinatie virussen kunnen zich verspreiden van gevaccineerde naar niet-gevaccineerde kalveren en een serologische respons tot gevolg hebben zonder dat dit klinische verschijnselen tot gevolg heeft.
Tijdens laboratorium experimenten werd waargenomen dat BRSV en PI3V virussen tot resp 11 en 7 dagen uitgescheiden werden na vaccinatie met één dosis met een maximale virustiter, gebaseerd op gegevens uitgaande van dieren van 3 weken oud. De dieren dienen bij voorkeur gevaccineerd te worden tenminste 10 dagen vóór een periode van stress of een hoog infectierisico zoals hergroepering of transport van dieren, of aan het begin van het herfstseizoen. Om optimale resultaten te verkrijgen wordt aanbevolen om alle kalveren in dezelfde groep te vaccineren.

Registratienummer

REG NL 10424

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag