Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Pirsue

Werkzaam bestanddeel 

Pirlimycine hydrochloride overeenkomend met 50 mg pirlimycine per 10 ml injector

Doeldier

Rundvee (lacterende melkkoeien)

Indicaties 

De behandeling van subklinische mastitis bij melkgevende koeien veroorzaakt door Gram-positieve coccen gevoelig voor pirlimycine waaronder stafylococcen zoals Staphylococcus aureus, zowel penicillinase-positief als penicillinase-negatief, en coagulase-negatieve stafylococcen; streptococcen met inbegrip van Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae en Streptococcus uberis.

Toedieningswijze en dosering 

Toediening: alleen voor intramammaire toediening.
Eén injector (50 mg pirlimycine) toedienen in elk geïnfecteerd kwartier.
De behandeling bestaat uit achtmaal één injector toedienen met een interval van 24 uur.

Voorzichtigheid is geboden om te voorkomen dat pathogenen worden ingebracht in de spenen om het risico op E.Coli infecties te reduceren. Verzeker voldoende reinigen van de spenen (en uier – indien nodig) voor de behandeling. De volgende instructies moeten daarom nauwkeurig worden gevolgd. Reinig de handen voor dat de uier wordt aangeraakt. De uier wassen wanneer deze vuil is. Indien nodig de spenen grondig wassen met warm water met een geschikt reinigingsmiddel voor gebruik bij melkkoeien, en grondig droogmaken. Speenpunt desinfecteren met een geschikt reinigingsmiddel. De speenpunt reinigen tot geen vuil meer voorkomt op het doekje. Gebruik een apart desinfecterend doekje voor iedere speen. Raak de gereinigde speenpunten niet aan voordat de injector wordt toegediend.

Inbrenging: Verwijder de witte dop door rechtstandig omhoog te trekken. Breng de tepelcanule voorzichtig in het tepelkanaal; en spuit het produkt voorzichtig in.
Druk de zuiger met constante druk zacht en langzaam neer en spuit de gehele injector leeg in het kwartier. Masseer het kwartier, zodat het product over de melkcisterne wordt verdeeld. Dip na de behandeling alle spenen in een desinfecterende spenendip.

Contra-indicaties

Resistentie voor pirlimycine.
Behandeling van infecties veroorzaakt door Gram-negatieve bacteriën zoals E. coli.
Koeien met voelbare uierveranderingen door chronische subklinische mastitis niet behandelen.

Wachttermijn 

Vlees: 23 dagen.
Melk: 5 dagen.

Bijwerkingen 

Niet bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Vóór de behandeling dienen de verantwoordelijke bacteriën op gevoeligheid getest te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd contact met de oplossing. Was handen en blootgestelde huid met zeep en water en verwijder verontreinigde kleding onmiddelijk na gebruik. De ogen onmiddellijk na blootstelling spoelen met water gedurende 15 minuten. Oogleden openhouden gedurende de spoeling om volledig contact met water te verzekeren.

Registratienummer

EU/2/00/027/001-003

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag