Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Cydectin 0,5% Pour-On

Werkzaam bestanddeel 

Per ml:
Moxidectine 5 mg

Doeldier

Rund

Indicaties 

Toepassing in het weideseizoen
Voor de bestrijding van infecties veroorzaakt door:

- Volwassen en larvale stadia van maagdarmwormen van:
· Haemonchus placei
· Ostertagia ostertagi
· Trichostrongylus axei
· Nematodirus helvetianus
·
Cooperia oncophora
· Cooperia punctata (volwassen)
· Oesophagostomum radiatum (volwassen)
· Bunostomum phlebotomum (volwassen)

- Volwassen longwormen:
· Dictyocaulus viviparus

- Hoornvliegen:
· Haematobia irritans

Het product verhindert herinfecties door Ostertagia ostertagi gedurende 5 weken en Dictyocaulus viviparus gedurende 6 weken.

Toepassing in het weide- en stalseizoen
Voor de bestrijding van infecties veroorzaakt door:

- Luizen:
· Linognathus vituli
· Haematopinus eurysternus
· Solenopotes capillatus
· Bovicola bovis (Damalinia bovis)

- Maagdarmwormen:
· Larvale stadia van Ostertagi ostertagi

Toepassing in het stalseizoen

- Schurftmijten:
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes ovis
· Chorioptes bovis

Toedieningswijze en dosering 

Per behandeling 500 μg moxidectine per kg lichaamsgewicht (1 ml/10 kg lichaamsgewicht).
Toedienen over het midden van de rug van het dier van de schoft tot de staartinplant. Zie ook rubriek 4.5.
Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

(Orgaan) vlees: 14 dagen
Melk: 0 dagen.

Bijwerkingen 

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Het natregenen van dieren binnen 24 uur na behandeling kan een nadelige invloed hebben op de werkzaamheid.

De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat deze de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:

o herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode,
o onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het product of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).

Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(s) duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep met een andere werkingsmechanisme worden toegediend.
Het gebruik van dit product dient te worden gebaseerd op nationale epidemiologische gegevens (regionaal en op bedrijfsniveau) met betrekking tot de gevoeligheid van de nematoden en geadviseerd te worden hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen beperkt kan worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Alle dieren van de groep behandelen.
Toepassen op een schone en intacte huid.
Indien na toepassing van het product bij runderen, ter bestrijding van luizen en schurftmijten, verschijnselen in de vorm van jeuk, actieve laesies of parasieten 28 dagen na behandeling niet zijn verdwenen, dan dient de behandeling te worden herhaald.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
In verband met mogelijke huidirritatie dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Registratienummer

REG NL 9405

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag