Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Quadrisol 100 mg/ml orale gel voor paarden

Werkzaam bestanddeel 
Vedaprofen 100 mg/ml

Doeldier
Paard

Indicaties
Vermindering van ontsteking en pijnbestrijding bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en bij beschadiging van zachte weefsels (verwondingen door trauma en chirurgische ingrepen). In geval van voorzien chirurgisch trauma kan Quadrisol profylactisch, minimaal 3 uur voor de operatie, gegeven worden.

Toedieningswijze en dosering
Voor oraal gebruik, tweemaal daags toedienen. Een aanvangsdosis van 2 mg/kg (2,0 ml/100 kg) wordt gevolgd door een onderhoudsdosis van 1 mg/kg (1,0 ml/100 kg) om de twaalf uur. De behandeling kan maximaal 14 opeenvolgende dagen worden voortgezet. Bij profylactisch gebruik is een maximale behandelingsduur van 7 opeenvolgende dagen voldoende.

De gel wordt oraal toegediend door het mondstuk van de injector op de tandeloze plaats in de mond te brengen en de benodigde hoeveelheid achter op de tong te spuiten. Vóór toediening dient de injector op de berekende dosering te worden afgesteld door de draaibare ring op de zuiger te plaatsen.

Geadviseerd wordt om het product vóór het eten toe te dienen.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij: dieren met aandoeningen van het maagdarmkanaal, verminderde hart-, lever- of nierfunctie; veulens jonger dan 6 maanden; lacterende merries; overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen.

Quadrisol mag niet gebruikt worden met andere NSAID’s of glucocorticosteroïden.

Wachttermijn
(Orgaan)vlees: 12 dagen.
Niet toegestaan voor gebruik in lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.

Bijwerkingen
Typische bijwerkingen geassocieerd met NSAID’s zoals laesies en bloedingen van het maagdarmkanaal, diarree, urticaria, lethargie, verminderde eetlust. Indien er symptomen optreden dient de behandeling te worden gestaakt. De symptomen zijn reversibel. Overdosering kan leiden tot de dood van de behandelde dieren.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet aangetoond tijdens lactatie. Quadrisol 100 mg/ml kan tijdens de dracht worden gebruikt.

Paarden met laesies in de mond moeten klinisch beoordeeld worden door een dierenarts, waarna een beslissing genomen dient te worden of de behandeling voortgezet kan worden. De behandeling dient afgebroken te worden indien orale laesies blijven bestaan.

Paarden dienen tijdens behandeling gecontroleerd te worden op orale laesies. Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren vanwege het potentiële risico van een toename van de renale toxiciteit.

Sportpaarden dienen volgens de lokale voorschriften te worden behandeld.

In geval van accidentele ingestie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor bewaring.

Houdbaarheid na eerste opening van het product: 2 maanden.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.

Verpakking
Een verstelbare injector voor meervoudige dosering met een inhoud van 30 ml. De injector is uitgevoerd met een doseerring, instelbaar per 0,5 ml en met een schaalverdeling per 1 ml. Het product wordt gepresenteerd als een enkele injector in een kartonnen doos of als multi-verpakking met 3 injectoren in een kartonnen doos.

Registratienummer
REG NL 9800 - URA

Nadere informatie
Zie bijsluiter of op aanvraag