Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Meflosyl 5% injectable oplossing voor injectie bij paarden

Werkzaam bestanddeel 
Flunixine 50 mg/ml (als meglumine)

Doeldier
Paard

Indicaties
Bestrijding van koorts bij (broncho)pneumonieën, met name in het acute stadium;
Bestrijding van pijn en ontsteking/weefselreactie, bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met name in het acute tot subchronische stadium;
Koliek

Toedieningswijze en dosering
Intraveneus.
1 mg flunixine per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende maximaal 5 dagen.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij: dieren jonger dan 3 dagen; Nierfunctiestoornissen.

Wachttermijn 
(Orgaan)vlees: 28 dagen.

Bijwerkingen
Kans op bloedingen; Maagdarmirritatie en beschadiging; Maagulcera; Bloedbeeldafwijkingen; Papilnecrose van de nier; In zeldzame gevallen kan zich (per) acuut een anafylactische shockreactie voordoen, gepaard met ataxie en coördinatiestoornissen. Deze reactie is meestal van korte duur en van voorbij gaan de aard.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen
Ter voorkoming van shockreacties dient de vloeistof langzaam, strikt intraveneus en op lichaamstemperatuur te worden toegediend.
In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie.

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren beneden 25°C. Niet in koelkast of vriezer bewaren.
Bewaard bij kamertemperatuur is het product houdbaar tot de op de verpakking vermelde expiratiedatum.

Houdbaarheid aangeprikte flacon: 28 dagen

Verpakking
Glazen injectieflacon (type I) à 50- en 100 ml met broombutyl rubber stop en aluminium felscapsule. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer
REG NL 8619 - UDD

Nadere informatie
Zie bijsluiter of op aanvraag