Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Contacera 15 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor paarden

Werkzaam bestanddeel
Meloxicam 15 mg/ml

Doeldier
Paard

Indicaties
Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Toedieningswijze en dosering
Oraal. 0,6 mg/kg LG éénmaal per dag, tot maximaal 14 dagen. Dit komt overeen met 4 ml Contacera per 100 kg LG.

Goed schudden voor gebruik. Toedienen gemengd met een kleine hoeveelheid voer, vóór het voeren, of direct in de mond. Vermijd contaminatie tijdens gebruik.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij: drachtige of melkgevende merries; paarden jonger dan 6 weken; paarden die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen, lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen; overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of 1 van de hulpstoffen.

Wachttermijn
(Orgaan)vlees: 3 dagen.

Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Bijwerkingen
Individuele gevallen van bijwerkingen, kenmerkend voor NSAID´s, zijn waargenomen tijdens klinische onderzoeken (lichte urticaria, diarree). De symptomen waren reversibel. Zeer zeldzaam: vermindering van de eetlust, lethargie, buikpijn en colitis; anafylactische reacties die ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn.

Als er bijwerkingen optreden, de behandeling staken en een dierenarts raadplegen.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen
Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren. Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID´s moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele inname dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroïden, andere NSAID´s of met anticoagulantia.

Registratienummer
REG NL 113552 - URA 

Nadere informatie
Zie bijsluiter of op aanvraag