Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Contacera 20 mg/ml oplossing voor injectie bij paarden

Werkzaam bestanddeel 
Meloxicam 20 mg/ml

Farmaceutische vorm
Oplossing voor injectie. Heldere, gele oplossing.

Doeldiersoort
Paard

Indicaties
Verlichting van ontsteking en pijn bij acute en chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.
Verlichten van pijn bij koliek.

Toedieningswijze en Dosering
Een éénmalige intraveneuze injectie van 0,6 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (3,0 ml/ 100 kg LG).

Ter verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat kan meloxicam orale suspensie gebruikt worden voor continuering van de behandeling in een dosering van 0,6 mg meloxicam/kg LG, 24 uur na toediening van de injectie.

Vermijd contaminatie tijdens het gebruik.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij: paarden jonger dan 6 weken; drachtige en lacterende merries; paarden met een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen; aanwijzingen voor ulcerogene gastro-intestinale laesies; overgevoeligheid voor meloxicam of een van de hulpstoffen.

Wachttermijn
(Orgaan)vlees: 5 dagen.

Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Bijwerkingen
Bij paarden kan een voorbijgaande zwelling op de plaats van injectie optreden welke zonder behandeling verdwijnt.

In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden die ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn. Deze dienen symptomatisch te worden behandeld.

Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen
Voor het verkrijgen van voldoende pijnverlichting tijdens operatie is comedicatie met een geschikt verdovend middel nodig.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Vermijd het gebruik bij zeer ernstig gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren waarbij parenterale rehydratie noodzakelijk is.

In geval van onvoldoende verlichting van pijn bij de behandeling van koliek bij paarden dient een zorgvuldige her-evaluatie van de diagnose gemaakt te worden.

Accidentele zelf-injectie kan pijnlijk zijn. Personen met een bekende overgevoeligheid voor niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroïden, andere niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of met anticoagulantia.

Gebruik tijdens dracht
Niet gebruiken bij drachtige en lacterende merries.

Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.

Verpakking
Kartonnen doos met 1 kleurloze glazen flacon die ieder 20 ml, 50 ml, 100 ml of 250 ml bevatten. Iedere flacon is gesloten met een rubber stop en afgedicht met een aluminium cap. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

REG NL 110775 - UDD

Nadere informatie
Zie bijlsuiter of op aanvraag