Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Versican Plus DHPPi L4 R

Werkzaam bestanddeel

Lyofilisaat (levend geattenueerd)

 Minimum      Maximum

Canine distemper virus, stam CDV Bio 11/A                103.1 TCID50*  105.1 TCID50

Canine adenovirus type 2, stam CAV-2-Bio 13             103.6 TCID50* 105.3 TCID50

Canine parvovirus type 2b, stam CPV-2b-Bio 12/B       104.3 TCID50* 106.6 TCID50

Canine parainfluenza type 2 virus, stam CPiV-2-Bio 15 103.1 TCID50* 105.1 TCID50

Doeldier

Honden

Indicaties 

Voor de actieve immunisatie van honden vanaf een leeftijd van 8-9 weken ter:
- preventie van mortaliteit en klinische symptomen veroorzaakt door canine distemper virus,
- preventie van mortaliteit en klinische symptomen veroorzaakt door canine adenovirus type 1,
- preventie van klinische symptomen en reductie van virusuitscheiding veroorzaakt door canine adenovirus type 2,
- preventie van klinische symptomen, leucopenie en virusuitscheiding veroorzaakt door canine parvovirus,
- preventie van klinische symptomen (neus- en ooguitvloeiing) en reductie van virusuitscheiding veroorzaakt door canine parainfluenzavirus,
- preventie van klinische symptomen, infectie en uitscheiding via urine van L.interrogans serogroep Australis serovar Bratislava,
- preventie van klinische symptomen en uitscheiding via urine en reductie van infectie veroorzaakt door L.interrogans serogroep Canicola serovar Canicola en L.interrogans serogroep Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae,
- preventie van klinische symptomen en reductie van infectie en uitscheiding via urine van L.interrogans serogroep Grippotyphosa serovar Grippotyphosa en
- preventie van mortaliteit, klinische symptomen en infectie veroorzaakt door rabiës virus.

Aanvang van de immuniteit:
- 2 weken na een enkelvoudige vaccinatie vanaf een leeftijd van 12 weken voor rabiës,
- 3 weken na de eerste vaccinatie voor CDV, CAV, CPV,
- 3 weken na voltooiing van de basisvaccinatie voor CPiV en
- 4 weken na voltooiing van de basisvaccinatie voor Leptospira componenten.

Immuniteitsduur:

Ten minste drie jaar na de basisvaccinatie voor CDV, CAV-1, CAV-2 en CPV. De immuniteitsduur tegen CAV-2 is niet vastgesteld door challenge. Aangetoond is dat 3 jaar na vaccinatie CAV-2 antilichamen nog aanwezig zijn. Een beschermende immuunrespons tegen CAV-2 geassocieerde respiratoire ziekte wordt geacht ten minste 3 jaar aan te houden.

Ten minste een jaar na de basisvaccinatie voor CPiV en Leptospira componenten en rabiës. Immuniteitsduur voor rabiës is aangetoond na één vaccinatie op een leeftijd van 12 weken.

Toedieningswijze en dosering 

Subcutaan gebruik.

Dosis en toedieningsweg:
Lyofilisaat aseptisch reconstitueren met het oplosmiddel. Goed schudden en de volledige inhoud (1ml) van het gereconstitueerde product direct toedienen.

Gereconstitueerd vaccin: roze/rood, of geelachtige kleur met lichte glinstering.

Basisvaccinatieschema: Twee doses Versican Plus DHPPi/L4R met een interval van 3-4 weken, vanaf de leeftijd van 8-9 weken. De tweede vaccinatie dient niet voor de leeftijd van 12 weken gegeven te worden.

Rabiës

In laboratorium onderzoeken is de werkzaamheid van de rabiësfractie na enkelvoudige dosering bij een leeftijd vanaf 12 weken bewezen. Daarom kan bij de eerste vaccinatie gebruik gemaakt worden van Versican Plus DHPPi/L4. In dit geval dient de tweede vaccinatie met Versican Plus DHPPi/L4R niet voor de leeftijd van 12 weken gegeven te worden.
Echter, in veldonderzoek toonde 10% van seronegatieve honden 3-4 weken na de eerste enkelvoudige vaccinatie tegen rabiës geen seroconversie (>0,1 IU/ml). Nog eens 17% toonde niet de 0,5 IU/ml antilichaamtiter die door sommige niet-EU landen vereist is om het land in te komen. In geval van reizen naar risicogebieden of voor reizen buiten de EU kunnen dierenartsen een tweevoudige basisvaccinatie inclusief rabiës of een extra rabiësvaccinatie na de leeftijd van 12 weken wenselijk achten.

Indien nodig kunnen dieren jonger dan 8 weken gevaccineerd worden, daar de veiligheid van dit product aangetoond is in honden met een leeftijd van 6 weken.

Hervaccinatieschema:
Een enkelvoudige dosering met Versican Plus DHPPi/L4R dient elke 3 jaar gegeven te worden. Jaarlijkse hervaccinatie is vereist voor parainfluenza, Leptospira componenten en rabiës, daarom kan indien nodig jaarlijks een enkelvoudige dosis van het compatibele vaccin Versican Plus Pi/L4R gebruikt worden.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

Niet van toepassing.

Bijwerkingen 

Na subcutane toediening bij honden kan vaak een voorbijgaande zwelling (tot 5 cm) op de injectieplaats worden waargenomen. Deze kan soms pijnlijk, warm of rood zijn. Een dergelijke zwelling zal tegen 14 dagen na vaccinatie spontaan verdwenen zijn of sterk verminderd zijn.
In zeldzame gevallen zijn gastro-intestinale klachten mogelijk zoals diarree, braken of anorexie en verminderde activiteit.
Zoals bij elk vaccin kunnen een enkele keer overgevoeligheidsreacties optreden. Indien een dergelijke reactie optreedt dient direct een passende behandeling ingesteld te worden.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertoont bijwerkingen gedurende de duur van één behandeling)
- Vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- Soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- Zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Een goede immuunrespons is afhankelijk van een volledig adequaat immuunsysteem. Immunocompetentie van een dier kan negatief beïnvloed worden door verschillende factoren waaronder zwakke gezondheid, voedingstoestand, genetische factoren, gelijktijdige behandeling met medicijnen en stress.

Immunologische respons op de CDV, CAV en CPV bestanddelen van het vaccin kan vertraagd zijn vanwege interferentie met maternale antilichamen. Echter, het is aangetoond dat het vaccin bescherming biedt tegen virus challenge bij maternale antilichaamtiters tegen CDV, CAV en CPV die gelijk zijn aan of hoger dan onder veldomstandigheden gebruikelijk. In situaties waarin zeer hoge titers van maternale antilichamen verwacht worden, dient het vaccinatieschema dienovereenkomstig bepaald te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Uitsluitend gezonde dieren vaccineren.
Niet gebruiken in dieren die symptomen van rabiës vertonen, of in dieren die verdacht zijn van besmetting met rabiës virus.

Na vaccinatie kunnen gevaccineerde dieren de levend geattenueerde virus vaccin stammen CAV-2, CPiV en CPV-2b uitscheiden, uitscheiding van CPV is aangetoond tot 10 dagen. Echter, vanwege de lage pathogeniciteit van deze stammen, is het niet nodig gevaccineerde honden te scheiden van niet- gevaccineerde honden. De vaccin virus stam CPV-2b is niet onderzocht in gedomesticeerde katten en andere carnivoren (behalve honden), waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor canine parvovirussen. Gevaccineerde honden dienen daarom na vaccinatie gescheiden te worden van andere canine en feline diersoorten.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Registratienummer

EU/2/14/0163/001

EU/2/14/0163/002

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag