Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Rimadyl smakelijke tabletten

Werkzaam bestanddeel

Carprofen 100,0 mg

Doeldier

Hond

Indicaties 

Voor verlichting van pijn en ontsteking, bij zowel acute als chronische musculo-skelettaire afwijkingen, zoals osteoarthritis. Rimadyl Smakelijke Tabletten kunnen ook gebruikt worden bij de behandeling van post-operatieve pijn, waarbij de operatie is uitgevoerd na een eenmalige injectie met Rimadyl.

Toedieningswijze en dosering 

Voor orale toediening.
Dosering: 1x daags 4 mg/kg lichaamsgewicht.

De duur van de behandeling hangt af van de respons van de patiënt, met dien verstande dat de situatie van de patiënt opnieuw bekeken moet worden na 14 dagen therapie.
Om de pijnstillende en anti-inflammatoire behandeling post operatief uit te breiden, kan de parenterale therapie met Rimadyl Injectievloeistof na 24 uur gevolgd worden door Rimadyl Smakelijke tabletten gedurende 5 dagen.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hartaandoeningen, lever- of nieraandoeningen, en wanneer er aanwijzingen zijn voor gastro-intestinale ulceratie of bloedingen, bloedafwijkingen of overgevoeligheid voor het product.

Wachttermijn 

Niet van toepassing.

Bijwerkingen 

Zoals ook voor andere NSAID’s kunnen incidenteel de volgende bijwerkingen worden geconstateerd: braken, diarree, gebrek aan eetlust, gastro-intestinale ulceratie en bloeding. Zeer zelden worden levertoxiciteit, disorientatie, rusteloosheid, nierproblemen en huidproblemen gezien. In uiterst zeldzame gevallen is sterfte geconstateerd.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oude dieren kan extra risico met zich meebrengen.
Wanneer geen andere oplossing gevonden kan worden, dient een gereduceerde dosis te worden toegediend. Deze dieren behoeven daarna een additionele klinische bewaking. Vermijdt gebruik van carprofen bij gedehydreerde of hypovolaemische dieren of bij dieren met hypotensie omdat er dan een potentieel risico bestaat op verhoogde renale toxiciteit. Gezamenlijke toediening met potentiële nefrotoxische medicijnen dient te worden vermeden. Geen andere NSAID’s tegelijkertijd toedienen of binnen 24 uur na toediening van carprofen. NSAID’s kunnen inhibitie veroorzaken van fagocytose en daardoor wordt aanbevolen bij de behandeling van ontstekingen van bacteriële oorsprong daarnaast een antimicrobiële therapie in te stellen.

Registratienummer

REG NL 10023

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag