Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Rimadyl Injectie

Werkzaam bestanddeel

Per ml:
Carprofen 50 mg

Doeldier

Hond en kat (kat vanaf een leeftijd van 4 maanden).

Indicaties 

Hond: Bestrijding van post-operatieve pijn en oedeemvorming, na orthopedische ingrepen en weke-delen chirurgie (met inbegrip van intra-oculaire operaties).

Kat: Bestrijding van post-operatieve pijn.

Toedieningswijze en dosering 

Hond: 4 mg/kg lichaamsgewicht (1 ml/ 12,5 kg lichaamsgewicht) per intraveneuze of subcutane injectie. Het middel kan het best pre-operatief gegeven worden, op moment van premedicatie of bij de inductie van de anesthesie.
Om de pijnstillende en anti-inflammatoire behandeling post operatief uit te breiden, kan bij de hond de parenterale therapie met dit middel na 24 uur gevolgd worden door carprofen tabletten in een enkele dosering van 4 mg/kg/dag gedurende 5 dagen.

Kat: 4 mg/kg lichaamsgewicht (0,08 ml/kg lichaamsgewicht) per intraveneuze of subcutane injectie. Het middel kan het best pre-operatief gegeven worden, op moment van premedicatie of bij de inductie van de anesthesie. Gezien de langere halfwaardetijd en de kleinere therapeutische breedte van dit middel bij de kat dient de aanbevolen dosering niet te worden overschreden en niet te worden herhaald. Aanbevolen wordt om een 1 ml injectiespuit met maatverdeling te gebruiken. De parenterale therapie mag bij de kat niet gevolgd worden door carprofen tabletten.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hart-, lever- of nieraandoeningen en wanneer er aanwijzingen zijn voor gastro-intestinale ulceratie of bloedingen, bloedafwijkingen of overgevoeligheid voor het product. Zoals ook bij andere NSAID's is er een risico op zeldzame bijwerkingen betreffende de nieren of lever.

Wachttermijn 

Niet van toepassing.

Bijwerkingen 

Zoals ook bij andere NSAID’s is er een risico (hoewel dit zelden voorkomt) op ongewenste effecten betreffende de nier, de lever of het maagdarmkanaal.

Hond: Experimentele en klinische bewijzen geven aan, dat bij gebruik van carprofen bij de hond gastro-intestinale ulceratie zeldzaam is en voornamelijk voorkomt bij doseringen ver boven de therapeutische dosering.

Kat: Typische ongewenste bijwerkingen van NSAID’s als verlies van eetlust, braken, diarree, occult bloed in de feces en apathie zijn af en toe gemeld.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Hond: Gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oudere dieren kan extra risico met zich meebrengen. Wanneer geen andere oplossing gevonden kan worden, dient een gereduceerde dosis te worden toegediend. Deze dieren behoeven daarna een additionele klinische bewaking.

Kat: Niet gebruiken bij dieren jonger dan 4 maanden. Gebruik bij oude of zieke dieren kan extra risico met zich meebrengen.

Hond en kat: Vermijd gebruik van carprofen bij gedehydreerde of hypovolemische dieren of bij dieren met hypotensie omdat er een potentieel risico bestaat op verhoogde renale toxiciteit.
Gezamenlijke toediening met potentieel nefrotoxische middelen dient te worden vermeden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Zoals ook bij andere NSAID’s is voor carprofen in laboratorium studies aangetoond dat fotosensibilisatie kan optreden. Vermijd huidcontact met het product. Mocht dit toch plaatsvinden, spoel het betreffende gebied dan onmiddellijk schoon.

Registratienummer

REG NL 10101

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag