Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Moderin LA

Werkzaam bestanddeel

Methylprednisolonacetaat 40 mg

Doeldier

Hond en kat.

Indicaties 

Orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat met name spieren, gewrichten, skelet, veroorzaakt door trauma, reuma.
Ter aanvulling van de behandeling van aandoeningen zoals artritis, synovitis, myositis en tendinitis;
Toxi-infectieuze aandoeningen met name behandeling van acute infecties in combinatie met specifieke antimicrobiële therapie;
Allergische aandoeningen van de ademhalingstractus met name astma bronchiale;
Allergische dermale aandoeningen met name dermatitis, urticaria.

Toedieningswijze en dosering 

Toediening:
- intramusculair, intra-articulair.

Dosering:
- Intramusculair (hond en kat): 0,5-2,0 mg methylprednisolon-acetaat per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,0125-0,05 ml product/kg lichaamsgewicht); diep intra-musculair toedienen: de dosering is afhankelijk van de grootte van het dier en de ernst van de aandoening. In het algemeen is een éénmalige injectie voldoende. Eventuele herhaling van de injectie dient plaats te vinden overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de behandelend dierenarts.
- intra-articulair (hond): 20 mg methylprednisolon-acetaat in grote gewrichten. Voor kleinere gewrichten is een evenredig lagere dosering vereist.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij:
Virusinfecties;
Diabetes mellitus;
Osteoporose;
Hartafwijkingen;
Nierafwijkingen;
Schimmelinfecties;
Cornea ulcera;
Brandwonden.

Niet toedienen in hoge dosering aan drachtige dieren.

Wachttermijn 

Niet van toepassing.

Bijwerkingen 

Abortus in het laatste derde deel van de dracht;
Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: septicemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
Bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
Katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
Osteoporose;
Remming van de lengtegroei van beenderen;
Huidatrofie;
Diabetes mellitus;
Polyurie, polydipsie;
Polyfagie;
Euforie;
Ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
Pancreatitis;
Hyperlipidaemie;
Toename van de lipolysis;
Vettige infiltratie van de lever door steroïd hepatopathie;
Remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem;
Afname van de thyroïd synthese;
Toename van de parathyroïd synthese;
Morbus Cushing.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Bij ondersteunende therapie bij ernstige acute infecties in combinatie met specifieke gerichte bactericide antimicrobiële behandeling, dient de lengte van de corticosteroïdenbehandeling bij deze indicatie in de regel beperkt te worden tot enkele dagen.
De anti-inflammatoire behandeling remt de afweer en bevordert de verspreiding van infectieuze organismen door het lichaam wat kan leiden tot een fulminante infectie. Tegelijkertijd onderdrukken corticosteroïden de koorts (signaalfunctie) als deze infectie systemisch wordt. Initiële toediening van corticosteroïden kan gunstig zijn ter onderdrukking van de acute symptomen van het ziekteproces.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Registratienummer

REG NL 3778

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag