Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Bronchi-Shield

Werkzaam bestanddeel

Bordetella bronchiseptica, levend, stam 92B 2,1 x 106 CFU – 5,5 x 108 CFU (*)
(*) CFU : colony forming unit

Doeldier

Hond.

Indicaties 

Bij honden:
Voor de actieve immunisatie van honden van 8 weken of ouder ter reductie van hoesten veroorzaakt door Bordetella bronchiseptica.
Duur van de immuniteit: 1 jaar.
De immuniteit begint op 5 dagen na vaccinatie.

Toedieningswijze en dosering 

Het vaccin toedienen via neusdruppels aan honden van 8 weken en ouder.
Meng onder aseptische omstandigheden het lyofilisaat met de suspendeervloeistof.
Na reconstitutie het product goed schudden. Zuig de vloeistof op met de spuit, verwijder de naald en vervang deze door de applicator. Het vaccin onmiddellijk gebruiken.
Houd de kop van de hond met de neus omhoog en de bek dicht zodat de hond gedwongen wordt om door de neusgaten te ademen. Dien het product druppelsgewijs in de neusgaten toe.

Primaire vaccinatie:
Vaccinatie met 1 dosis van 1 ml per hond vanaf de leeftijd van 8 weken.
Dien 0,5 ml vaccin toe in elk neusgat. Bij grotere dieren (>15 kg), kan 1 ml toegediend worden in één neusgat.
Eén dosis tenminste 5 dagen voor de periode van verwachte risico’s, zoals het tijdelijk plaatsen in een kennel.

Boostervaccinatie:
Jaarlijkse vaccinatie met één dosis.

Contra-indicaties

Vaccineer geen zieke dieren.

Vaccineer geen dieren welke een antibacteriële of immunosuppressieve behandeling ondergaan.

Wachttermijn 

Niet van toepassing.

Bijwerkingen 

In incidentele gevallen kan een paar dagen na vaccinatie hoesten van tijdelijke aard (1 of 2 dagen) optreden. In zeldzame gevallen kan tijdelijke neus- of ooguitvloeiing worden waargenomen.

Bij dieren met ernstiger symptomen kan een passende behandeling met een antibioticum geïndiceerd zijn. Dierenartsen dienen zich er echter bewust van te zijn dat een antibioticumtherapie, gegeven binnen 14 dagen na vaccinatie, een negatieve invloed kan hebben op de effectiviteit van het vaccin.
Overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. In geval een anafylactische reactie, dien adrenaline toe.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Het product bevat levende bacteriën en dient alleen via de intranasale weg te worden toegediend.
Parenterale toediening kan resulteren in abcessen en cellulitis.
Als er sprake is van enig antibioticumgebruik binnen 2 weken na vaccinatie dan dient de vaccinatie herhaald te worden na afloop van de antibioticumbehandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Gevaccineerde honden kunnen de vaccinstam van Bordetella bronchiseptica tot 7 weken na de vaccinatie uitscheiden. Gedurende deze periode wordt immuundeficiënte personen geadviseerd contact met gevaccineerde honden te vermijden. Soortgelijke voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing op dieren die in contact zijn, maar niet gevaccineerd zijn, en dieren met een immuundepressie. Het is aangetoond dat het vaccin veilig is bij varkens.
Katten en niet gevaccineerde honden in contact met gevaccineerde honden kunnen reageren op de vaccinstam; dit uit zich in gematigde klinische symptomen zoals niezen, neus- en ooguitvloeiing. Andere dieren, zoals konijnen en kleine knaagdieren, zijn niet getest.
Speciale voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen om verspreiding van de vaccinstam in de kliniek te vermijden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient.
Desinfecteer handen en materialen na toedienen.
In geval van accidentele zelfinjectie tijdens het reconstitueren van het product of inhalatie van het product tijdens het toedienen in de neusgaten van de hond, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Personen die het product toedienen aan de hond dienen zich te realiseren dat herhaaldelijke blootstelling aan het product door inhalatie in zeldzame gevallen kan leiden tot overgevoeligheidsreacties.
Alhoewel het risico extreem laag is dat immuundeficiënte personen geïnfecteerd worden met Bordetella bronchiseptica, dienen deze mensen zich er bewust van te zijn dat honden het organisme tot 7 weken na vaccinatie kunnen uitscheiden. Immuundeficiënte personen wordt geadviseerd om contact met het vaccin en gevaccineerde honden te vermijden, gedurende de periode van uitscheiding.

Registratienummer

REG NL 10307

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag