Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Deskundigenpanel roept op tot nauwere samenwerking gezondheidszorg mens en dier

Deskundigen op het gebied van de gezondheid van mens en dier hebben de medische en veterinaire wereld, de volksgezondheid en hieraan gelieerde gemeenschappen opgeroepen nauwer samen te werken om ziekten op twee fronten te voorkomen en te bestrijden:

  • infectieziekten die tussen mens en dier kunnen worden uitgewisseld, zoals influenza, hondsdolheid, ebolavirus en westnijlvirus;
  • ziekten die bij mens en dier algemeen voorkomen, bijvoorbeeld artritis, kanker, diabetes en allergieën.

AMSTERDAM - 16 maart 2015 - Een panel van deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg voor mens en dier heeft opgeroepen tot een betere samenwerking bij het bestrijden van de toenemende bedreiging van door dieren overgedragen infectieziekten, en tot effectievere innovatie binnen het kader van dit nieuwe initiatief ter voorkoming en behandeling van veelvoorkomende chronische ziekten bij mens en dier. Deze oproep tot actie werd gedaan op een satellietsymposium dat vandaag werd gehouden tijdens het 3de International One Health-conferentie in Amsterdam*. Het evenement werd gesponsord door het diergezondheidsbedrijf Zoetis.

Mens en dier zijn nauwer met elkaar verbonden dan ooit tevoren

De alsmaar groeiende verstedelijking houdt in dat meer mensen gebruik maken van afnemende natuurlijke reserves, waardoor mensen en landbouwhuisdieren in steeds nauwer in contact komen met wilde dieren. Tegelijkertijd nemen steeds meer stadsmensen een huisdier dat een grotere rol speelt binnen het gezinsleven en nauwer samenleeft met zijn baasje. Doordat mens en dier sterker met elkaar verbonden zijn dan ooit tevoren vormen zoönosen - van dieren op mensen overgedragen ziekten - een zeer groot probleem en niet alleen in ontwikkelingslanden. [1]

Via dieren overgedragen infectieziekten blijven ook in de toekomst een ernstig gezondheidsprobleem. Meer dan 60 procent van alle infectieziekten die de mensheid treffen, is afkomstig van wilde dieren en 75% van de bij de mens opkomende ziekten is zoönotisch. [1,3] De prevalentie van zoönosen zal waarschijnlijk toenemen, niet alleen als gevolg van de steeds nauwer wordende band met dieren, maar ook doordat er meer over de hele wereld wordt gereisd en door de nog steeds bestaande handel in exotische dieren, om maar enkele voorbeelden te noemen. [1] Aangezien effectieve preventieve maatregelen boven de capaciteit van gezondheidsorganisaties uitstijgen, werkt een divers gezelschap van private en publieke organisaties, wetenschappers, artsen en dierenartsen in toenemende mate samen onder de noemer van ‘One Health’ ter bescherming van de volks- en diergezondheid en om veilig en betaalbaar voedsel te garanderen. [1]

 “Diergezondheid heeft ook betrekking op de gezondheid van de mens en de koppeling tussen beide is fundamenteel, of we nu praten over zoönosen die van dier op mens kunnen worden overgedragen of over chronische aandoeningen die mens en dier even hard treffen”, aldus Anton Pijpers, hoogleraar diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Alejandro Bernal, voorzitter van IFAH-Europe*, de organisatie die de fabrikanten van diergeneesmiddelen, vaccins en andere diergezondheidsproducten in Europa vertegenwoordigt, lichtte toe:  “Signalering en bestrijding van ziekte bij dieren moet niet alleen plaatsvinden nadat zich bij de mens ziektegevallen hebben voorgedaan, zoals te vaak het geval is, maar hiermee moet al worden begonnen zodra uitbraken van zoönosen voor het eerst bij dieren worden waargenomen. Daarom is een geïntegreerde mens-dier aanpak noodzakelijk in plaats van de traditionele gescheiden aanpak, met een verstandig gebruik van anti-infectieuze middelen, vaccins en andere bestrijdingsmaatregelen bij zowel mensen als dieren. Vandaag de dag is het huidige samenwerkings- en businessmodel niet optimaal.Er zijn instrumenten, methodologieën en competenties om deze problemen aan te pakken, maar er moet worden geïnvesteerd in duurzame nieuwe oplossingen, en wat belangrijker is, in verbetering van de samenwerking tussen de gezondheidszorg voor mens en dier.”

Betere samenwerking nu om de problemen van morgen te kunnen aanpakken

Organisaties als IFAH, EFPIA*, WHO*, FAO* en OIE* moeten met nationale overheden samenwerken om de directe en indirecte impact van zoönosen vast te leggen en om de bijbehorende kosten te publiceren, wat na verloop van tijd zou moeten leiden tot meer aandacht voor de preventie en bestrijding van zoönosen in plaats van pas behandelen als de ziekte bij mensen optreedt.

Magda Chlebus, directeur Science Policy bij de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), benadrukte dat “de gezondheid van mens, dier en milieu wordt geconfronteerd met veel algemeen voorkomende of hieraan gerelateerde problemen. Om deze met succes aan te pakken, moeten we meer dan ooit vertrouwen op ons vermogen om kennis, wetenschap en technologieën uit een groot aantal sectoren en bedrijven te integreren.  De dreiging van resistente bacteriën is een probleem dat een dergelijke samenwerking en coördinatie noodzakelijk maakt.” De EFPIA nodigde diergezondheidsbedrijven uit om gezamenlijk de One Health-uitdaging aan te gaan binnen het kader van het publiek-private Innovative Medicines Initiative van de EU.

Ter bevestiging van haar inzet voor One Health-samenwerkingen zei Michelle Haven, dierenarts en Senior Vice President Corporate Development, Alliances en Solutions bij Zoetis: “We zijn enthousiast over het idee om een nauwere samenwerking tussen de gezondheidszorg voor mens en dier te bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zou kunnen leiden tot de snellere ontwikkeling van geavanceerde gezondheidsinstrumenten en -technologieën die niet alleen een betere bescherming bieden tegen infectieziekten, maar ook bijdragen tot het aanpakken van enkele van de belangrijkste chronische ziekten van de 21ste eeuw, zoals hart- en vaatziekten en artrose. Een One Health-benadering kan ook meerwaarde bieden aan nieuwe biotechnologische en startende bedrijven die hun uitvindingen mogelijk vroegtijdiger in de veterinaire markt kunnen verkopen.”

Haven noemde twee voorbeelden waarbij een One Health-benadering bij de bestrijding van een zoönose succesvol was. Multidisciplinaire groepen hebben zich verenigd onder de noemer van One Health met als doel de uitroeiing van hondsdolheid bij zowel honden als mensen vóór 2030.  Ze noemde ook een samenwerking tussen Zoetis, de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in Australië en de Henry M. Jackson Foundation voor de ontwikkeling van een vaccin voor de bestrijding van het hendravirus, een zoönose die levensbedreigend kan zijn voor paarden en mensen en economische gevolgen kan hebben. Zoals prof. Adrian Hill, hoofd van het Jenner Institute van de Oxford University, toelichtte: “Vaak vormt het afsluiten en isoleren van gebieden vanwege een uitbraak een groter verlies dan de infectie zelf of het ruimen van dieren. Reacties van de media en economische vertraging hebben een veel grotere impact dan de ziekte zelf. Dat was het geval bij de uitbraken van het hendravirus in Australië."

One Health-samenwerking ter voorkoming van chronische ziekten

De op samenwerking gebaseerde aanpak van One Health gaat verder dan door dieren op de mens overgedragen ziekten; deze omvat ook 'translationele' geneeskunde. Dit staat voor de toepassing van op bepaalde terreinen opgedane kennis op andere terreinen. Zo komen veel vergelijkbare ziekten zowel bij dieren als bij mensen voor: artrose, nierziekte, hart- en vaatziekte en diverse vormen van kanker, om er maar enkele te noemen. In deze gevallen kan kennis vergaard binnen een bepaald onderzoeksterrein worden vertaald in oplossingen voor andere diersoorten. [9] Praktische voorbeelden hiervan zijn het delen van molecuulbibliotheken tussen onderzoekers op het gebied van humane en veterinaire gezondheid en de ontwikkeling van nieuwe in-vivomodellen in de preklinische onderzoeksfase, waardoor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen wordt versneld. Er zijn ook financiële voordelen, met producten waarvoor nieuwe toepassingen en nieuwe markten bij andere diersoorten worden gevonden. Zoetis is actief op het gebied van translationele geneeskunde en levert expertise op het gebied van veterinaire biofarmaceutica (monoklonale antilichamen en andere therapeutische eiwitten) voor de beoordeling van targets bij andere diersoorten dan knaagdieren.

Er is sprake van een toenemende urgentie dat de koppeling tussen humane en veterinaire gezondheidsorganisaties moet worden versterkt om de problemen van morgen te kunnen aanpakken. Als concrete bijdrage aan het One Health-initiatief organiseert Zoetis rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van gezondheidsinstituten die deskundig zijn op het gebied van humane en veterinaire gezondheid. Deze discussies vinden plaats op 17 maart 2015 en concentreren zich op manieren waarop de samenwerking op het niveau van zowel de humane als veterinaire gezondheid kan worden verbeterd.

Ga voor meer informatie over de 3de International One Health-conferentie naar http://www.iohc2015.com/.

Over Zoetis
Zoetis (zô-EH-tis) is het vooraanstaande diergezondheidsbedrijf dat zich erop toelegt om zijn klanten en hun bedrijven op steeds betere manieren te ondersteunen. Voortbouwend op meer 60 jaar ervaring op het gebied van diergezondheid, ontwikkelt, produceert en verkoopt Zoetis vaccins en geneesmiddelen voor dieren, aangevuld met diagnostische producten en genetische tests en ondersteund door een scala aan diensten. In 2014 genereerde het bedrijf een jaaromzet van 4,8 miljard dollar. Met ongeveer 10.000 werknemers wereldwijd begin 2015 helpt Zoetis dierenartsen, veehouders en mensen die landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren houden en verzorgen met de verkoop van zijn producten in 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.zoetis.com.

* IOHC Satellietsymposium - Maandag 16 maart 2015

Dezelfde ziekten – Dezelfde oplossingen: oproep tot nauwere samenwerking tussen de gezondheidszorg voor mens en dier

1.      De heer Alejandro Bernal – Voorzitter van de International Federation of Animal Health (IFAH) Europe – Het perspectief van IFAH inzake ‘One Health’ - België
2.      Mevr. Magda Chlebus – Directeur Science Policy van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) – De belangen van EFPIA in ‘One Health’ en mogelijkheden via het Innovative Medicine Initiative (IMI) – België
3.      Professor Anton Pijpers – Vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht – Het onderlinge verband tussen gezonde mensen en diergezondheid - Nederland
4.      Professor Adrian Hill - Hoofd van het Jenner Institute, Oxford University – “Snelle responsen op nieuwe epidemieën” – VK
5.      Dr. Emmanuel Hanon – Senior Vice President, hoofd van Vaccine Discovery & Development bij GSK – De noodzaak voor ‘One Health’-innovatie en allianties binnen de humane gezondheid – België
6.      Dr. Michelle Haven – Senior Vice President, hoofd van Corporate Development, Alliances and Solutions van Zoetis – De noodzaak voor ‘One Health’-innovatie en allianties binnen de diergezondheid – VS

Referenties

1.    Kahn LH, Kaplan B, Steele JH (2007) Confronting zoonoses through closer collaboration between medicine and veterinary medicine (as 'one medicine'). Vet Ital 43: 5-19.
2.    Bidaisee S, Macpherson CN (2014) Zoonoses and one health: a review of the literature. J Parasitol Res 2014: 874345.
3.    (2011) French position on the One Health concept. Paris: French Ministry of European and Foreign Affairs.
4.    (2014) Rabies: Fact Sheet #99. Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/ Last accessed February 2015.
5.    Fooks AR, Banyard AC, Horton DL, Johnson N, McElhinney LM, et al. (2014) Current status of rabies and prospects for elimination. Lancet 384: 1389-1399.
6.    Global Alert and Response (GAR): Hendra Virus (HeV) Infection. World Health Organization. http://www.who.int/csr/disease/hendra/en/ Last accessed February 2015.
7.    Middleton D (2014) Hendra virus. Vet Clin North Am Equine Pract 30: 579-589.
8.    Eisler MC, Lee MR, Tarlton JF, Martin GB, Beddington J, et al. (2014) Agriculture: Steps to sustainable livestock. Nature507: 32-34.
9.    Lerner H, Berg C. (2015) The concept of health in One Health and some practical implications for research and education: what is One Health? Infect Ecol Epidemiol. 2015:25300.

CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
FAO: Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties
IFAH: International Federation of Animal Health
OIE: Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren
WHO: Wereldgezondheidsorganisatie


CONTACTS

Anne-France Quentric
+33 1 70 80 80 40

Audrey Saluzzo
+33 7 60 80 63 50

Raphaele Vauconsant
+33 1 47 59 38 95