Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Zoetis introduceert Apoquel®

Een nieuwe dermatologische oplossing tegen jeuk bij honden. Eerste Janus-kinaseremmer die is goedgekeurd voor diergeneeskundig gebruik in Europa.

Parijs, Frankrijk, 29 januari 2014 – Zoetis Inc. kondigde vandaag de introductie aan van Apoquel® (oclacitinibmaleaat), een nieuwe therapie geïndiceerd voor de behandeling van pruritus (jeuk) bij allergische dermatitis bij honden en de klinische manifestaties van atopische dermatitis. Dierenartsen in heel Europa hebben nu een baanbrekende behandelkeuze die zich richt op de oorzaak van jeuk waarmee allergische huidaandoeningen bij honden gepaard gaan.

Apoquel is de eerste Janus-kinaseremmer (JAK-remmer) die is goedgekeurd voor diergeneeskundig gebruik. Dit middel biedt snelle en langdurige verlichting van pruritus en verbetert huidlaesies zonder de bijwerkingen waarmee vaak gebruikte therapieën zoals glucocorticoïden gepaard gaan.

Jeuk bij honden is een van de meest voorkomende aandoeningen waarvoor eigenaren van gezelschapsdieren diergeneeskundige hulp inroepen en die ongeveer een op de zes honden treft. Ongeveer de helft van alle honden met jeuk heeft een onderliggende allergische huidaandoening waarvoor Apoquel geïndiceerd zou zijn.

Dr. Michael Stegemann, Senior Director Veterinary Research and Development bij Zoetis, zei: “Zoetis zet zich in om behandelingen te bieden voor aandoeningen die van invloed zijn op het leven van huisdieren en hun eigenaren die voor hen zorgen.”

“Apoquel is het resultaat van ruim tien jaar inzet en bekwaamheid van Zoetis-collega's. Onze belangrijkste drijfveer is onze diepgaande kennis van de onvervulde behoeften van klanten en onze vastberadenheid dat we een verschil kunnen maken voor de kwaliteit van leven van huisdieren en hun verzorgers. In mijn ogen belichaamt Apoquel de reden van ons bestaan: de toepassing van onze expertise op het gebied van wetenschap en innovatie en het bieden van oplossingen aan onze klanten.”

 

Resultaten van klinische studies met APOQUEL
In klinische studies toonde Apoquel werkzaamheid en een goed veiligheidsprofiel bij de behandeling van jeuk en leidde het tot een verbetering van huidlaesies bij honden met diverse allergische huidaandoeningen of atopische dermatitis die korte tijd of langdurig werden behandeld. Al 24 uur na de toediening, het tijdstip van de eerste observatie, werd door de eigenaren van gezelschapsdieren een daling van de jeukscores waargenomen, en de jeuk bleef tot het einde van de studie afnemen ten opzichte van de uitgangswaarde. De door dierenartsen gegeven scores voor de huidlaesies waren na een week significant verbeterd en bleven tijdens de studies op de lange termijn (vier maanden) verbeteren.

In deze veldstudies waren braken en diarree de meest voorkomende bijwerkingen die werden waargenomen bij honden behandeld met Apoquel. Andere gerapporteerde bijwerkingen waren lethargie, verlies van eetlust, huidirritatie of -infectie en oorirritatie of -infectie. Het Apoquel veiligheidsprofiel is vergelijkbaar met een placebo tot en met 16 dagen behandeling.

 

Over Apoquel
Onderzoekers van Zoetis hebben belangrijke ontdekkingen gedaan omtrent het jeukmechanisme bij allergische huidaandoeningen en over de rol van pro-inflammatoire, allergie- en jeukveroorzakende cytokinen die betrokken zijn bij de signaaltransductie via de JAK-route. Deze bevindingen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Apoquel.

Terwijl veel van de huidige therapieën een brede basis hebben, heeft Apoquel een innovatief werkingsmechanisme dat zich richt op de oorzaak van jeuk en ontsteking bij een allergische huidaandoening. Het is een remmer van het JAK-enzym, een eiwit dat een integraal onderdeel vormt van de signaalroute van pro-inflammatoire cytokinen of cytokinen die betrokken zijn bij allergische reactie en jeuk.

Het innoverende werkingsmechanisme op het JAK-enzym is specifiek ontwikkeld om zich te richten op de pruritogene en pro-inflammatoire routes die betrokken zijn bij de jeukcyclus, waardoor de allergische jeuk effectief wordt verminderd, ongeacht de oorzaak, en de klinische verschijnselen van allergische huidaandoeningen en atopische dermatitis afnemen.

Veel gebruikte behandelingen van jeuk hebben n aantal beperkingen. In acute en chronische gevallen zullen steroïden jeuk effectief verminderen, maar hun potentiële bijwerkingen op de korte termijn (polyfagie, polydipsie, polyurie en hijgen) en potentiële complicaties op de lange termijn (zoals pancreatitis, gastro-intestinale ulcera, lipidemie, diabetes, spieratrofie en het iatrogene syndroom van Cushing) en de vaak complexe doseringsschema's kunnen een groot probleem zijn voor honden en hun eigenaren.

Apoquel biedt, snelle, effectieve en aanhoudende verlichting van jeuk, draagt bij aan de verbetering van huidlaesies en kan gedurende de korte of lange termijn gebruikt worden.

Apoquel zal uitsluitend op voorschrift van een dierenarts verkrijgbaar zijn. Apoquel-tabletten worden oraal toegediend, in een dosis van 0,4 tot 0,6 mg/kg, tweemaal daags gedurende maximaal 14 dagen, en daarna eenmaal daags als onderhoudstherapie indien een middellangetermijn- of langetermijnbehandeling nodig is, zoals bij honden met een seizoensgebonden huidallergie of atopische dermatitis. Apoquel kan met of zonder voedsel worden toegediend. Tijdens de behandeling met Apoquel moeten ook de onderliggende oorzaken van de allergische dermatitis worden vastgesteld en behandeld. Apoquel is gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen waaronder antibiotica, antiparasitaire middelen en ontstekingsremmers die vaak gebruikt worden bij honden met een huidaandoening.

Apoquel is nu verkrijgbaar voor dierenartsen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en zal de komende weken ook in andere Europese landen verkrijgbaar zijn.

 

Over jeuk bij honden als gevolg van een allergische huidaandoening
Pruritus of jeuk is het meest voorkomende teken van een allergische huidaandoening bij honden. Jeuk bij allergische huidaandoeningen kan acuut, seizoensgebonden of chronisch optreden, wat van invloed kan zijn op de kwaliteit van leven van zowel hond als eigenaar, tenzij de jeuk met symptomatische therapie snel en effectief onder controle wordt gekregen.

Bezoek voor verdere informatie over Apoquel de website van de European Medicines Agency door hier te klikken

 

Over Zoetis
Zoetis (zō-EH-tis), leider in de diergezondheidssector, legt zich toe op het ondersteunen van zijn klanten en hun bedrijven. Voortbouwend op 60 jaar ervaring als de divisie diergezondheid van Pfizer, ontdekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt Zoetis vaccins en geneesmiddelen voor dieren, aangevuld met diagnostische producten en genetische tests en ondersteund door een scala aan diensten, met een focus op zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. In 2012 genereerde het bedrijf een jaaromzet van 4,3 miljard dollar. Begin 2013 had Zoetis wereldwijd circa 9.300 werknemers in ongeveer 70 landen, waaronder 29 fabrieken verspreid over 11 landen. De producten van Zoetis helpen dierenartsen, veehouders en mensen die landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren houden en verzorgen in 120 landen. Ga voor meer informatie over het bedrijf naar www.zoetis.com.

 

BELANGRIJKE NOOT MET BETREKKING TOT TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN: 
Toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op diverse zaken, waaronder informatie over producten van Zoetis. Elke toekomstgerichte verklaring in dit persbericht is onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in een dergelijke verklaring geuit of geïmpliceerd zijn. Toepasselijke risico's en onzekerheden omvatten, onder andere, regulerende maatregelen en het tijdstip van nieuwe productlanceringen, concurrentiedruk, milieutrends en omstandigheden, en de risico's genoemd in de rubriek "Risicofactoren" in ons jaarverslag op formulier 10-K voor 2012, dat op 28 maart 2013 werd ingediend bij de Securities and Exchange Commission, alsmede de overige informatie die we indienen bij de SEC. Wij waarschuwen investeerders niet te veel te vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Wij adviseren u om onze registratie bij de SEC in te zien, die geraadpleegd kan worden op www.sec.gov, voor een bespreking van deze en andere risico's en onzekerheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gelden alleen op de datum van dit document en we aanvaarden geen verplichting tot het bijwerken of herzien van deze verklaringen. Ons bedrijf is onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden, waaronder de risico's en onzekerheden waarnaar hierboven wordt verwezen. Investeerders, potentiële investeerders en anderen moeten zorgvuldig aandacht schenken aan deze risico's en onzekerheden.

# # #