Kat - Vaccineren | Zoetis

Vaccinatie op maat

Als kitten krijgt uw kat meerdere opeenvolgende vaccinaties. Het kitten heeft namelijk nog antistoffen in het lichaam die afkomstig zijn van de moeder. Die zgn. maternale (van de moeder) antistoffen verdwijnen langzaam maar kunnen kunnen de werking van het vaccin teniet doen. Vandaar dat de vaccinatie nog eens herhaald moet worden om een goede bescherming te verkrijgen. Deze reeks vaccinaties wordt ook wel de “primovaccinatie” genoemd.

1 jaar na de primo-vaccinatie worden de nodige vaccinaties nog eens herhaald.

Het vaccinatieschema van de volwassen kat wordt grotendeels bepaald door de omstandigheden waarin uw kat leeft. Is uw kat een echte jager, een vechtersbaas of eerder een rustige huiskat? Gaat uw kat soms naar een kattenhotel of gaat ze mee op vakantie? Is uw kat al wat ouder? Leeft u in een streek met veel zwerfkatten?

Afhankelijk van deze factoren zal uw dierenarts een vaccinatieschema op maat opstellen met de basisvaccinaties en eventuele bijkomende vaccinaties die specifiek nodig zijn voor uw kat.

voor dieren. voor gezondheid. voor u.
Logo