ZIEKTE VAN GLASSER:
SPEELT ZE OOK OP
JOUW BEDRIJF EEN ROL?

De ziekte van Glässer wordt soms ook wel “transportziekte” genoemd. Kreupelheid door gewrichtsontsteking is een typisch symptoom wat vaak voorkomt kort na transport of verhokken van de dieren. Welke andere ziektetekens kunnen er nog optreden? Ontdek het op het onderstaand varken door te klikken met de muis op de verschillende plaatsen. Dan kan je ontdekken welke symptomen HPS veroorzaakt en wat de gevolgen zijn.

interactief-varken

Klik met de muis op het varken om te ontdekken welke letsels HPS veroorzaakt

Wanneer u een van bovenstaande ziekteverschijnselen opmerkt, moet u aan een mogelijke infectie van HPS denken. De ziekteverschijnselen kunnen samen voorkomen of apart, zowel bij de biggen in de kraamstal, de gespeende biggen, de opfokgelten of de vleesvarkens.

Wist je dat 50% van de biggen drager zijn van HPS in de eerste 10 levensweken. Er zijn verschillende typen HPS, waarbij de ene al meer ziekteverwekkend is dan de andere. Onder sommige omstandigheden (zoals stress, onderdrukking van de weerstand van het dier), kan een schijnbaar onschuldig type bij een dragerdier toch ziekte veroorzaken.
(referentie: Palzer et alii 2008 Vet. Record 162, 267-271)

Wist je dat Haemophilus parasuis alle gewrichtsvliezen kan aantasten: hartzakje (pericarditis), long- en borstvlies (pleuritis), buikvlies (peritonitis), gewrichtsvliezen (arthritis) en hersenvlies (meningitis). Bij eenzelfde dier kan 1 van deze letsels voorkomen of meerdere tegelijk. Dit verklaart waarom het ziektebeeld in de stal zeer verschillend kan zijn van stal naar stal, maar ook van dier naar dier, ondanks dat de verschillende letsels door eenzelfde kiem veroorzaakt zijn.
(referentie Amano et al, 1994,Pathologic observations of pigs intranasally inoculated with serovar 1,4 and 5 of Haemophilus parasuis using immunooperoxidase mehod. J. Vet.Med. Sci. 56, 639-644)

Wist je dat biggen of varkens die “het slecht doen”, misschien te kampen hebben met de ziekte van Glässer. Wannneer we te maken hebben met “achterblijvers” denken wij in de eerste plaats aan PRRS en/of PCV2 infecties. In sommige gevallen kan ook HPS dit klinisch beeld veroorzaken.
(referentie: Palzer et alii 2008 Vet. Record 162, 267-271)

Wist je dat gewrichtsontsteking of athritis, met manken als gevolg, kan veroorzaakt worden door Streptococcen, maar eveneens door Haemophilus parasuis. Ook Mycoplasma hyorhinis en Mycoplasma hyosynoviae kunnen hetzelfde ziektebeeld veroorzaken.

Wist je dat Haemophilus een bacterie is die heel snel overwoekerd wordt door andere bacteriën. Dit zowel in een kadaver als op het entplaatje in het labo. Daarom is het noodzakelijk verse stalen aan te bieden aan het labo. Ook de bewaring en de transportcondities zijn erg bepalend voor de slaagkansen van het onderzoek. Stalen moeten koel bewaard en binnen 24 uur onderzocht worden in het laboratorium.
(cfr. Dr Philip Vyt, presentatie Swine Academy nov 15-presentatie te bekomen bij Zoetis)

Wist je dat stalen van varkens die reeds behandeld werden met een antibioticum, geen enkele slaagkans hebben op een positief resultaat voor bacteriologisch onderzoek van Haemophilus parasuis.
(cfr. Dr Philip Vyt, presentatie Swine Academy nov 15-presentatie te bekomen bij Zoetis)

dierenarts An Vanderzeypen

VOOR U GELEZEN:

In Varkensbedrijf juli 2015 schreef dierenarts An Vanderzeypen een artikel over ziekte van Glässer.
Ziekte van Glässer heeft vele gezichten en wordt vaak onderschat.

Lees het artikel (PDF)

Bij een vermoeden van de ziekte van Glässer op jouw bedrijf, contacteer je best jouw dierenarts. Hij zal de nodige monsters nemen of biggen binnen brengen in het laboratorium om de diagnose te bevestigen. Onderstaande foto’s en filmpje tonen de letsels en de monstername voor diagnose.

Een correcte diagnosestelling van HPS is cruciaal om een goed preventie en behandelplan op te stellen.

Zoetis organiseerde onlangs een workshop over de correcte staalname voor diagnosestelling voor de praktijkdierenartsen.

Een vermoeden van een infectie met Haemophilus parasuis in geval van zenuwsymptomen, kan men laten bevestigen in het laboratorium door een swab te nemen van de hersenvliezen en deze voor bacteriologisch onderzoek binnen te brengen.

Bij nazicht van de hersenen van deze big ziet men een stuwing van de hersenen, soms kan men ook fibrinevlokken opmerken. Dit veroorzaakt zenuwsymptomen bij de levende dieren.

Wanneer de dieren kreupel zijn, kan de dierenarts via een gewrichtspunctie vocht verzamelen. Dit kan onderzocht worden met bacteriologisch onderzoek, om de diagnose van Haemophilus parasuis te bevestigen.

Bij het uitvoeren van de autopsie kan uw dierenarts een fibrineus beleg op het hartzakje waarnemen. Dit kan wijzen op een HPS infectie. De dierenarts zal hier een staal van nemen om de diagnose in het labo te laten bevestigen via bacteriologisch onderzoek of PCR.

Na het stellen van de diagnose van de ziekte van Glässer, stelt u samen met uw bedrijfsdierenarts een preventie- en behandelingsprotocol op.

Behandel zieke dieren met antibiotica en ontstekingsremmer volgens voorschrift van uw dierenarts Pas de volgende preventieve maatregelen strikt toe: quarantaineprotocol, all-in all-out, biestbeleid optimaliseren en preventieve aanpak van PCV, PRRS, mycoplasma, APP en andere ziekten


Preventieve vaccinatie tegen HPS beschermt de dieren en zorgt ervoor dat de infectiedruk op het bedrijf stabiliseert.


Enkele voordelen van Suvaxyn M hyo parasuis:

  • Met één vaccin bescherm je voor zowel mycoplasma als HPS
  • Praktisch vaccinatieschema: two-shot vaccinatie op 1 week en 3 weken leeftijd
  • Lange werking van 6 maanden voor Mycoplasma hyopneumoniae en HPS serotypen 4 & 5Wil je meer info over de ziekte van Glässer, contacteer uw bedrijfsdierenarts.
Heeft uw vragen voor Zoetis: info.nl@zoetis.com